IUVENTA / Novinky IUVENTA / Vzdelávanie k ľudským právam v práci s mládežou

Vzdelávanie k ľudským právam v práci s mládežou

6. 6. 2018

Vzdelávanie k ľudským právam v práci s mládežou

Vzdelávanie k ľudským právam v práci s mládežou

Iuventa - Slovenský inštitút mládeže realizuje v dňoch 4. až 9. júna 2018 v Šamoríne prvú fázu medzinárodného školenia školiteľov v rámci projektu "Youth for Human Rights" pod záštitou splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti, Martina Giertla.
Účastníkov školenia zo siedmich partnerských krajín privítala pani Mária Prékop, riaditeľka sekcie pre národnostné a inkluzívne vzdelávanie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Národné tímy školiteľov z Nemecka, Rakúska, Estónska, Belgicka, Slovenska, Chorvátska a Litvy sa pod vedením školiteľov Rady Európy venujú rôznym aspektom a témam vzdelávania k ľudským právam. Prostredníctvom praktických aktivít majú možnosť vyskúšať si zážitkové metódy neformálneho vzdelávania, posúvať vlastné hranice a zdieľať svoje skúsenosti so vzdelávaním k tolerancii, inklúzii, rodovej rovnosti a hodnotám, ktoré sú pre ľudské práva kľúčové.

Počas prvého a druhého dňa boli otvorené otázky hraníc, napríklad: Kedy už hovoríme o porušovaní ľudských práv? Hovoríme o porušovaní ľudských práv ak štát nevie zabezpečiť kvalitné vzdelávanie všetkým deťom? Ako vnímame hranice svojej zodpovednosti? Porušujeme ľudské práva vo svojom každodennom živote? Je koncept ľudských práv len západoeurópskym konceptom? Tieto otázky sú potrebné pre ujasnenie spoločného porozumenia prečo a ako vzdelávame k ľudským právam.

Program školenia sprevádza účastníkov od teoretických otázok k praktickým nástrojom vzdelávania, ktoré budú môcť využiť vo svojej práci lektorov a facilitátorov. Národné tímy počas školenia vytvoria program pre vzdelávania pracovníkov s mládežou, ktoré budú pilotne overené na národnej úrovni v každej partnerskej krajine od októbra 2018 až do feburuára 2019.

Po školeniach pracovníkov s mládežou bude nasledovať druhá fáza školenia, ktorá sa uskutoční v Chorvátsku začiatkom roka 2019.

 

 img_20180604_180950                    foto_040618

späť na Novinky
Registrácia

banner-psm 
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov

baner_erasmus+sk_european_solidarity_corps_logo_cmyk baner_konferencia_komprax Obrázok Európsky portál pre mládež baner_za_jedno_lano Mládež 2030