IUVENTA / Novinky IUVENTA / Vzdelávanie k ľudským právam

VZDELÁVANIE K ĽUDSKÝM PRÁVAM

22. 3. 2018

VZDELÁVANIE K ĽUDSKÝM PRÁVAM

Iuventa – Slovenský inštitút mládeže je jedným z partnerov medzinárodného projektu národných agentúr Erasmus+ „Youth for Human Rights“, ktorého cieľom je podpora a zvýšenie kvality vzdelávania k ľudským právam v oblasti práce s mládežou. Jedným z výstupov projektu je aj vzdelávanie pre školiteľov pracovníkov s mládežou zamerané na rôzne aspekty ľudskoprávneho prístupu v práci s mládežou a metód neformálneho vzdelávania k ľudským právam.

Školenie má dve fázy:

1. Fáza: 4. – 9. júna 2018, Bratislava

2. Fáza: február 2019, Chorvátsko (TBC)

Z každej partnerskej krajiny sa vzdelávania môžu zúčastniť štyria školitelia, ktorí budú následne implementovať vzdelávanie na národnej úrovni. Výber účastníkov bude prihliadať na vyvážené zloženie národného tímu tak, aby boli zastúpení odborníci z rôznych tém, cieľových skupín a dĺžky praxe.

Školenie je podporené z programu EU Erasmus+ pre oblasť mládeže.

Termín zaslania prihlášky: 4. Apríla 2018

Koordinátorka projektu: Mgr. Michaela Ujházyová, PhD. – michaela.ujhazyova@iuventa.sk

Viac informácií o školení a prihlasovaní nájdete v prihláške TU.

funderlogo





späť na Novinky
Registrácia

banner-psm 
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov

baner_erasmus+EZS  baner_konferencia_komprax Obrázok Európsky portál pre mládež baner_za_jedno_lano Mládež 2030