IUVENTA / Novinky IUVENTA / VZDELÁVANIE ŽIACKYCH ŠKOLSKÝCH RÁD

VZDELÁVANIE ŽIACKYCH ŠKOLSKÝCH RÁD

21. 12. 2017

Miesto konania: Žilinský samosprávny kraj

Termín: 8. 1. - 10. 1. 2018

Uzávierka prihlášok

20. 12.  2017      

Typ aktivity

Vzdelávacie podujatie

Miesto konania

Žilinský samosprávny kraj

Krátka charakteristika

Absolventi získajú poznatky o činnosti školských rád, naučia sa asertívne a efektívne komunikovať, riešiť problémy.

Ciele vzdelávania

Získať a prehĺbiť si poznatky o zakladaní, činnosti a možnostiach pôsobenia ŽŠR a jej miesta v aktivitách vedúcich k prevencii a podpore pozitívnych prejavov žiakov na škole. Kultivovať ústny a písomný prejav, zefektívniť vedenie rozhovoru a diskusie, eliminovať vplyv trémy a mentálneho bloku. Poznať svoje silné a menej silné stránky v komunikácii, osobitne pri ovplyvňovaní ľudí. V súlade s etikou riešiť nezhody medzi ľuďmi a asertívne presadzovať svoje práva a požiadavky.

Pracovný jazyk 

Slovenský jazyk

Cieľová skupina

Členovia žiackych školských rád na stredných školách 

Kontaktná osoba

Mgr. Petra Sňahničanová (IUVENTA)  
m.t.: (421-917) 40 25 06  
e-mail: petra.snahnicanova@iuventa.sk 

Odkazy

Prihláška 

Podávanie prihlášok je ukončené.

späť na Novinky
Registrácia
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov

baner_erasmus+sk_european_solidarity_corps_logo_cmyk baner_konferencia_komprax Obrázok Európsky portál pre mládež baner_za_jedno_lano Mládež 2030