IUVENTA / Olympiády / Home

Novinky

SPUSTILI SME PRIHLASOVANIE NA CK CHO

20. 2. 2018

 Spustili sme prihlasovanie na celoštátne kolo Chemickej olympiády.

SPUSTILI SME PRIHLASOVANIE NA CK OAJ

15. 2. 2018

 Spustili sme prihlasovanie na celoštátne kolo Olympiády v anglickom jazyku.

KONFERENCIA "VÝCHOVA K ŽIVOTU" PONÚKNE AJ INFORMÁCIE O SLOVENSKÝCH OLYMPIÁDACH

15. 2. 2018

Na konferencii „Výchova k životu“ sa predstaví aj IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže, ktorá predstaví olympiády a postupové súťaže formou prezentácie, infostánku a účasti na diskusiách.

SPUSTILI SME PRIHLASOVANIE NA CK OĽP a CK GO kat. A, B, Z

13. 2. 2018

 Spustili sme prihlasovanie na celoštátne kolo Olympiády ľudských práv a celoštátne kolo Geografickej olympiády pre kategórie A, B, Z.

všetky Novinky

Olympiády

Odbor olympiád a súťaží je organizačnou zložkou organizácie IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže.

  • Koordinuje tvorbu a zabezpečuje distribúciu súťažných úloh a riešení,
  • koordinuje termíny jednotlivých podujatí,
  • spolupracuje s celoštátnymi odbornými komisiami a okresnými úradmi v sídle kraja,
  • zabezpečuje a priamo realizuje celoštátne kolá predmetových olympiád a postupových súťaží (POPS), sústredenia pred medzinárodnými olympiádami, zasadnutia celoštátnych odborných komisií a vycestovania slovenských delegácií na medzinárodné predmetové olympiády a postupové súťaže (MPOPS),
  • šíri informácie o POPS a MPOPS,
  • poskytuje konzultácie a poradenstvo pre súťažiacich, ich rodičov a pedagógov v oblasti súťaží,
  • pripravuje podklady a vyhodnotenia pre Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR.
viac o olympiádach...


IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže

je štátna inštitúcia priamo riadená Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR. Oblasťou jej činnosti je práca s mládežou mimo školy a rodiny a mládežnícka politika na Slovensku aj mimo neho.

Základné témy aktivít inštitúcie IUVENTA – Slovenský inštitút nládeže sú účasť mládeže na živote spoločnosti, rozvoj mládežníckeho dobrovoľníctva, výchova k ľudským právam, neformálne vzdelávanie a zapojenie mladých ľudí s nedostatkom príležitostí.
 

viac o inštitúcii  IUVENTA  – Slovenský inštitút mládeže

Partneri

 
Vyhlasovateľ predmetových olympiád a postupových súťaží v SR
- Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ( www.minedu.sk )

Predmetové olympiády a postupové súťaže podporili:
- Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta ( www.fns.uniba.sk )
- Zväz chemického a farmaceutického priemyslu SR ( www.zchfp.sk )  
- Slovnaft ( www.slovnaft.sk
- Dr. Oetker ( www.oetker.sk )
- Literárny fond ( www.litfond.sk )  

viac...

Registrácia
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov