IUVENTA / Olympiády / Home

Novinky

POKYNY KU GEOGRAFICKEJ OLYMPIÁDE

25. 1. 2016

 Zverejnili sme pokyny Geografickej olympiády k školskému kolu kat. Z a k písomným prácam kat. A, B a CD.

MINISTER ŠKOLSTVA JURAJ DRAXLER OCENIL AJ ÚSPEŠNÝCH OLYMPIONIKOV

20. 11. 2015

 Minister školstva Juraj Draxler ocenil aj úspešných olympionikov Pamätným listom svätého Gorazda.

LITERÁRNY FOND OCENIL ÚSPEŠNÝCH OLYMPIONIKOV

10. 11. 2015

 Aj v tomto roku Literárny fond finančne ocenil súťažiacich, ktorí sa na medzinárodných predmetových olympiádach a postupových súťažiach umiestnili na medailových miestach.

METODICKO-ORGANIZAČNÉ POKYNY GO PRE ZŠ a OG

28. 10. 2015

 Zverejnili sme metodicko-organizačné pokyny Geografickej olympiády pre ZŠ a OG na školský rok 2015/2016.

všetky Novinky

Olympiády

Odbor olympiád a súťaží je organizačnou zložkou organizácie IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže.

  • Koordinuje tvorbu a zabezpečuje distribúciu súťažných úloh a riešení,
  • koordinuje termíny jednotlivých podujatí,
  • spolupracuje s celoštátnymi odbornými komisiami a okresnými úradmi v sídle kraja,
  • zabezpečuje a priamo realizuje celoštátne kolá predmetových olympiád a postupových súťaží (POPS), sústredenia pred medzinárodnými olympiádami, zasadnutia celoštátnych odborných komisií a vycestovania slovenských delegácií na medzinárodné predmetové olympiády a postupové súťaže (MPOPS),
  • šíri informácie o POPS a MPOPS,
  • poskytuje konzultácie a poradenstvo pre súťažiacich, ich rodičov a pedagógov v oblasti súťaží.
viac o olympiádach...


IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže

je štátna inštitúcia priamo riadená Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR. Oblasťou jej činnosti je práca s mládežou mimo školy a rodiny a mládežnícka politika na Slovensku aj mimo neho.

Základné témy aktivít inštitúcie IUVENTA – Slovenský inštitút nládeže sú účasť mládeže na živote spoločnosti, rozvoj mládežníckeho dobrovoľníctva, výchova k ľudským právam, neformálne vzdelávanie a zapojenie mladých ľudí s nedostatkom príležitostí.
 

viac o inštitúcii  IUVENTA  – Slovenský inštitút mládeže

Partneri

 
Vyhlasovateľ predmetových olympiád a postupových súťaží v SR
- Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ( www.minedu.sk )

Predmetové olympiády a postupové súťaže podporili:
- Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta ( www.fns.uniba.sk )
- Zväz chemického a farmaceutického priemyslu SR ( www.zchfp.sk )  
- Slovnaft ( www.slovnaft.sk
- Dr. Oetker ( www.oetker.sk )
- Literárny fond ( www.litfond.sk )  

viac...

Registrácia
baner_konferencia_komprax

banner caf