IUVENTA / Olympiády / Home

Novinky

VÝZVA NA ZABEZPEČENIA OFICIÁLNEHO DOZORU POČAS CELOŠTÁTNYCH KÔL PREDMETOVÝCH OLYMPIÁD

11. 2. 2016

IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže ponúka zodpovedným a časovo flexibilným záujemcom možnosť vykonávať dozor počas  celoštátnych kôl predmetových olympiád. Náplňou práce je vykonávanie dozoru nad súťažiacimi (žiakmi ZŠ a SŠ) počas oficiálneho trvania súťaže, zodpovednosť za bezpečnosť a plynulý priebeh podujatia v súlade s vopred naplánovaným programom. Životopisy zasielajte najneskôr do 15. februára 2016. Viac informácií TU.

PRIHLASOVANIE NA CELOŠTÁTNE KOLO CHEMICKEJ OLYMPIÁDY

11. 2. 2016

 Spustili sme prihlasovanie na celoštátne kolo Chemickej olympiády. 

POKYNY KU GEOGRAFICKEJ OLYMPIÁDE

25. 1. 2016

 Zverejnili sme pokyny Geografickej olympiády k školskému kolu kat. Z a k písomným prácam kat. A, B a CD.

MINISTER ŠKOLSTVA JURAJ DRAXLER OCENIL AJ ÚSPEŠNÝCH OLYMPIONIKOV

20. 11. 2015

 Minister školstva Juraj Draxler ocenil aj úspešných olympionikov Pamätným listom svätého Gorazda.

všetky Novinky

Olympiády

Odbor olympiád a súťaží je organizačnou zložkou organizácie IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže.

  • Koordinuje tvorbu a zabezpečuje distribúciu súťažných úloh a riešení,
  • koordinuje termíny jednotlivých podujatí,
  • spolupracuje s celoštátnymi odbornými komisiami a okresnými úradmi v sídle kraja,
  • zabezpečuje a priamo realizuje celoštátne kolá predmetových olympiád a postupových súťaží (POPS), sústredenia pred medzinárodnými olympiádami, zasadnutia celoštátnych odborných komisií a vycestovania slovenských delegácií na medzinárodné predmetové olympiády a postupové súťaže (MPOPS),
  • šíri informácie o POPS a MPOPS,
  • poskytuje konzultácie a poradenstvo pre súťažiacich, ich rodičov a pedagógov v oblasti súťaží.
viac o olympiádach...


IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže

je štátna inštitúcia priamo riadená Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR. Oblasťou jej činnosti je práca s mládežou mimo školy a rodiny a mládežnícka politika na Slovensku aj mimo neho.

Základné témy aktivít inštitúcie IUVENTA – Slovenský inštitút nládeže sú účasť mládeže na živote spoločnosti, rozvoj mládežníckeho dobrovoľníctva, výchova k ľudským právam, neformálne vzdelávanie a zapojenie mladých ľudí s nedostatkom príležitostí.
 

viac o inštitúcii  IUVENTA  – Slovenský inštitút mládeže

Partneri

 
Vyhlasovateľ predmetových olympiád a postupových súťaží v SR
- Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ( www.minedu.sk )

Predmetové olympiády a postupové súťaže podporili:
- Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta ( www.fns.uniba.sk )
- Zväz chemického a farmaceutického priemyslu SR ( www.zchfp.sk )  
- Slovnaft ( www.slovnaft.sk
- Dr. Oetker ( www.oetker.sk )
- Literárny fond ( www.litfond.sk )  

viac...

Registrácia
baner_konferencia_komprax

banner caf