IUVENTA / Olympiády / Home

Novinky

SLOVÁCI BODOVALI V ISTANBULE

28. 5. 2014

 Slovenskí študenti patrili na Medzinárodnej olympiáde environmentálnych projektov (INEPO) v Istanbule medzi najlepších.

PRIHLASOVANIE NA CK BIO, KAT. E

16. 5. 2014

 Spustili sme prihlasovanie na celoštátne kolo Biologickej olympiády, kat. E.

PRIHLASOVANIE NA CK PYTAGORIÁDY

7. 5. 2014

   Spustili sme prihlasovanie na celoštátne kolo Pytagoriády.

PRIHLASOVANIE NA CK TO

1. 4. 2014

  Spustili sme prihlasovanie na celoštátne kolo Technickej olympiády.

všetky Novinky

Olympiády

Oddelenie podpory talentovanej mládeže je organizačnou zložkou IUVENTY.

  • Zodpovedá za koordináciu subjektov aktívnych v oblasti práce s talentami.
  • Prioritne realizuje celoštátne kolá predmetových olympiád a postupových súťaží v Slovenskej republike.
  • Organizačne zabezpečuje zasadnutia odborných komisií.
  • Spolupracuje pri príprave sústredení pred medzinárodnými súťažami.
  • Organizuje metodicko-informačné aktivity pre učiteľov, žiakov a realizátorov súťaží s cieľom popularizovať túto oblasť a zvýšiť tak záujem žiakov a učiteľov o zapájanie sa do súťaží.
viac o olympiádach...


IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže

je štátna inštitúcia, priamo riadená Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR. Oblasťou jej činnosti je práca s mládežou mimo školy a rodiny a mládežnícka politika na Slovensku aj mimo neho.

Základné témy aktivít IUVENTY sú účasť mládeže na živote spoločnosti, rozvoj mládežníckeho dobrovoľníctva, výchova k ľudským právam, neformálne vzdelávanie a zapojenie mladých ľudí s nedostatkom príležitostí.
 

viac o IUVENTE

Partneri

 
Vyhlasovateľ predmetových olympiád a postupových súťaží v SR
- Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ( www.minedu.sk )

Predmetové olympiády a postupové súťaže podporili:
- Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta ( www.fns.uniba.sk )
- Zväz chemického a farmaceutického priemyslu SR ( www.zchfp.sk )  
- Slovnaft ( www.slovnaft.sk
- Dr. Oetker ( www.oetker.sk )
- Literárny fond ( www.litfond.sk )  

viac...

Registrácia
baner_registracia_komprax

Sutaz

banner Mládež 2030

Konferencia o mládeži