IUVENTA / Olympiády / Home

Novinky

Ministerstvo povolilo dištančnú formu predmetových olympiád

26. 3. 2020

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR povolilo dištančnú formu realizácie predmetových olympiád a postupových súťaží v školskom roku 2019/2020.

Celoštátne kolo 56. ročníka Chemickej olympiády pozná svojich víťazov

18. 3. 2020

 Celoštátne kolo 56. ročníka Chemickej olympiády sa uskutočnilo v dňoch 4. – 7. 3. 2020 v Košiciach na Fakulte prírodných vied Univerzity Pavla Jozefa Šafárika. 

V pôvodných termínoch sa neuskutočnia ďalšie predmetové olympiády

14. 3. 2020

Na základe rozhodnutia Ústredného krízového štábu SR o predĺžení termínu zákazu organizovania predmetových olympiád a súťaží až do 27. 3. 2020 sa neuskutočnia ďalšie predmetové olympiády.

V najbližších dvoch týždňoch sa rušia okresné, krajské a celoštátne kolá olympiád

9. 3. 2020

Na základe rozhodnutia Ústredného krízového štábu SR sa v najbližších dvoch týždňoch rušia okresné, krajské a celoštátne kolá predmetových olympiád a postupových súťaží.

všetky Novinky

Olympiády

Odbor predmetových olympiád a postupových súťaží je organizačnou zložkou organizácie IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže.

  • Koordinuje tvorbu a zabezpečuje distribúciu súťažných úloh a riešení,
  • koordinuje termíny jednotlivých podujatí,
  • spolupracuje s celoštátnymi odbornými komisiami a okresnými úradmi v sídle kraja,
  • zabezpečuje a priamo realizuje celoštátne kolá predmetových olympiád a postupových súťaží (POPS), sústredenia pred medzinárodnými olympiádami, zasadnutia celoštátnych odborných komisií a vycestovania slovenských delegácií na medzinárodné predmetové olympiády a postupové súťaže (MPOPS),
  • šíri informácie o POPS a MPOPS,
  • poskytuje konzultácie a poradenstvo pre súťažiacich, ich rodičov a pedagógov v oblasti súťaží,
  • pripravuje podklady a vyhodnotenia pre Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR.
viac o olympiádach...


IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže

je štátna inštitúcia priamo riadená Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR. Oblasťou jej činnosti je práca s mládežou mimo školy a rodiny a mládežnícka politika na Slovensku aj mimo neho.

Základné témy aktivít inštitúcie IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže sú účasť mládeže na živote spoločnosti, rozvoj mládežníckeho dobrovoľníctva, výchova k ľudským právam, neformálne vzdelávanie a zapojenie mladých ľudí s nedostatkom príležitostí.
 

viac o inštitúcii  IUVENTA  – Slovenský inštitút mládeže

Partneri

 
Vyhlasovateľ predmetových olympiád a postupových súťaží v SR
- Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ( www.minedu.sk )

Predmetové olympiády a postupové súťaže podporili:
- Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta ( www.fns.uniba.sk )
- Zväz chemického a farmaceutického priemyslu SR ( www.zchfp.sk )  
- Slovnaft ( www.slovnaft.sk
- Dr. Oetker ( www.oetker.sk )
- Literárny fond ( www.litfond.sk )  

viac...

Registrácia

banner-psm 
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov