IUVENTA / Olympiády / Home

Novinky

Stredoeurópska matematická olympiáda priniesla cenné medaily!

10. 9. 2020

Organizácia 14. ročníka Stredoeurópskej matematickej olympiády (MEMO) bola v školskom roku 2019/2020 pôvodne plánovaná v auguste v Košiciach. Súťaž sa však kvôli epidemiologickej situácii presunula do online priestoru na termín 28. augusta - 4. septembra 2020 a organizáciu zabezpečil medzinárodný štáb MEMO.

Termíny predmetových olympiád sú už známe

26. 8. 2020

 Zverejnili sme Termínovník kôl predmetových olympiád a postupových súťaží na školský rok 2020/2021. 

Keď súťaž „príde“ za vami domov

21. 8. 2020

Nemecký národ je povestný svojou cieľavedomosťou, precíznosťou, zmyslom pre poriadok, ale aj družnosťou. Tieto vlastnosti sa naplno prejavili pri príprave a realizácii Medzinárodnej olympiády v nemeckom jazyku (Internationale Deutcholympiade – IDO) dištančnou formou, čím rozhodne potešili žiakov, pedagógov a rodičov. 

Európska fyzikálna olympiáda, 4. ročník

6. 8. 2020

Súťažiacich na Európskej fyzikálnej olympiáde (EuPhO) mali v tomto roku privítať brány Fakulty fyziky Bukurešťskej Univerzity v meste Satu Mare v Rumunsku. Nestalo sa tak. Napriek tomu opatrenia proti šíreniu koronavírusu organizátorov súťaže neodradili. Naopak, zrodila sa myšlienka dať priestor talentovaným študentom prostredníctvom súťaže organizovanej dištančnou formou.

všetky Novinky

Olympiády

Odbor predmetových olympiád a postupových súťaží je organizačnou zložkou organizácie IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže.

  • Koordinuje tvorbu a zabezpečuje distribúciu súťažných úloh a riešení,
  • koordinuje termíny jednotlivých podujatí,
  • spolupracuje s celoštátnymi odbornými komisiami a okresnými úradmi v sídle kraja,
  • zabezpečuje a priamo realizuje celoštátne kolá predmetových olympiád a postupových súťaží (POPS), sústredenia pred medzinárodnými olympiádami, zasadnutia celoštátnych odborných komisií a vycestovania slovenských delegácií na medzinárodné predmetové olympiády a postupové súťaže (MPOPS),
  • šíri informácie o POPS a MPOPS,
  • poskytuje konzultácie a poradenstvo pre súťažiacich, ich rodičov a pedagógov v oblasti súťaží,
  • pripravuje podklady a vyhodnotenia pre Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR.
viac o olympiádach...

 

IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže

je štátna inštitúcia priamo riadená Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR. Oblasťou jej činnosti je práca s mládežou mimo školy a rodiny a mládežnícka politika na Slovensku aj mimo neho.

Základné témy aktivít inštitúcie IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže sú účasť mládeže na živote spoločnosti, rozvoj mládežníckeho dobrovoľníctva, výchova k ľudským právam, neformálne vzdelávanie a zapojenie mladých ľudí s nedostatkom príležitostí.
 

viac o inštitúcii  IUVENTA  – Slovenský inštitút mládeže

 

 
Registrácia

banner-psm 
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov