IUVENTA / Olympiády / Home

Novinky

TERMÍNOVNÍK POPS 2017/2018

19. 9. 2017

 Zverejnili sme Termínovník predmetových olympiád a postupových súťaží v školskom roku 2017/2018.

ZLATÁ MEDAILA Z MEDZINÁRODNEJ GEOGRAFICKEJ OLYMPIÁDY

7. 9. 2017

 Z Medzinárodnej geografickej olympiády doniesli súťažiaci zlatú medailu.

INFORMATICI SI PRINIESLI Z MEDZINÁRODNEJ INFORMATICKEJ OLYMPIÁDY 2 BRONZOVÉ MEDAILY

9. 8. 2017

Z Medzinárodnej informatickej olympiády, ktorá sa uskutočnila v termíne 28. 7. – 4. 8. 2017 v Iráne, si naša delegácia priniesla dve bronzové medaily.

NA MEDZINÁRODNOM TURNAJI MLADÝCH FYZIKOV SME SI VYBOJOVALI BRONZOVÉ MEDAILY

9. 8. 2017

 V dňoch 5. – 12. 7. 2017 sa v Singapure uskutočnil jubilejný 30. ročník Medzinárodného Turnaja mladých fyzikov, z ktorého si slovenská delegácia priniesla bronzové medaily!

všetky Novinky

Olympiády

Odbor olympiád a súťaží je organizačnou zložkou organizácie IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže.

  • Koordinuje tvorbu a zabezpečuje distribúciu súťažných úloh a riešení,
  • koordinuje termíny jednotlivých podujatí,
  • spolupracuje s celoštátnymi odbornými komisiami a okresnými úradmi v sídle kraja,
  • zabezpečuje a priamo realizuje celoštátne kolá predmetových olympiád a postupových súťaží (POPS), sústredenia pred medzinárodnými olympiádami, zasadnutia celoštátnych odborných komisií a vycestovania slovenských delegácií na medzinárodné predmetové olympiády a postupové súťaže (MPOPS),
  • šíri informácie o POPS a MPOPS,
  • poskytuje konzultácie a poradenstvo pre súťažiacich, ich rodičov a pedagógov v oblasti súťaží,
  • pripravuje podklady a vyhodnotenia pre Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR.
viac o olympiádach...


IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže

je štátna inštitúcia priamo riadená Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR. Oblasťou jej činnosti je práca s mládežou mimo školy a rodiny a mládežnícka politika na Slovensku aj mimo neho.

Základné témy aktivít inštitúcie IUVENTA – Slovenský inštitút nládeže sú účasť mládeže na živote spoločnosti, rozvoj mládežníckeho dobrovoľníctva, výchova k ľudským právam, neformálne vzdelávanie a zapojenie mladých ľudí s nedostatkom príležitostí.
 

viac o inštitúcii  IUVENTA  – Slovenský inštitút mládeže

Partneri

 
Vyhlasovateľ predmetových olympiád a postupových súťaží v SR
- Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ( www.minedu.sk )

Predmetové olympiády a postupové súťaže podporili:
- Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta ( www.fns.uniba.sk )
- Zväz chemického a farmaceutického priemyslu SR ( www.zchfp.sk )  
- Slovnaft ( www.slovnaft.sk
- Dr. Oetker ( www.oetker.sk )
- Literárny fond ( www.litfond.sk )  

viac...

Registrácia
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov