IUVENTA / Olympiády / Kontakty / Odbor predmetových olympiád a postupových súťaží

Odbor predmetových olympiád a postupových súťaží

RNDr. Roman Lehotský
riaditeľ odboru
odborný referent pre predmetové olympiády a postupové súťaže BiO, GO

tel.: +421 2 592 96 274 
m.t.: +421 905 49 77 08
e-mail: roman.lehotsky@iuventa.sk


Mgr. Katarína Filipová
odborná referentka pre predmetové olympiády a postupové súťaže DO, ChO, OAJ, OSJL

tel.: +421 2 592 96 281
m.t..: +421 917 71 88 09
e-mail: katarina.filipova@iuventa.sk


Barbora Knaperková
referentka pre predmetové olympiády a postupové súťaže MO, OI, OĽP, PYT

tel.: +421 2 592 96 300
m.t..: +421 905 44 82 27
e-mail: barbora.knaperkova@iuventa.sk


Ing. Miroslava Kolumberová
koordinácia a administrácia súťažných úloh
odborná referentka pre predmetové olympiády a postupové súťaže TMF, ETEC, EUSO, IJSO

tel.: +421 2 592 96 204
m.t.: +421 907 71 64 66
e-mail: miroslava.kolumberova@iuventa.sk


Mgr. Vladimíra Kosorinská
odborná referentka pre predmetové olympiády a postupové súťaže FO, OFJ, ONJ, ORJ, OŠJ, TO

tel.: +421 2 592 96 406
m.t.: +421 917 71 88 06
e-mail: vladimira.kosorinska@iuventa.sk


Ing. Zuzana Randiaková
odborná referentka pre predmetové olympiády a postupové súťaže

materská dovolenka


Ing. Adriana Trubíniová
koordinácia a administrácia súťažných úloh
odborná referentka pre predmetové olympiády a postupové súťaže

rodičovská dovolenka


RNDr. Anton Sirota, PhD.
Medzinárodné informačné centrum Medzinárodnej chemickej olympiády

m.t.: +421 907 47 33 67
e-mail: anton.sirota@stuba.sk

Registrácia

banner-psm 
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov