IUVENTA / Olympiády / Novinky OLYMPIÁDY / AKTUALIZÁCIA TERMÍNOVNÍKA POPS 2010/2011

AKTUALIZÁCIA TERMÍNOVNÍKA POPS 2010/2011

5. 11. 2010

Aktualizovali sme Termínovník predmetových olympiád a postupových súťaží v školskom roku 2010/2011, ktorých vyhlasovateľom je Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a ich koordináciou je poverená IUVENTA. Konkrétne boli k 28. 10. 2011 spresnené termíny obvodného a krajského kola TO, posunuté CK OĽP o jeden deň, opravený termín CK TMF a na žiadosť pedagógov boli termíny školského a obvodného kola BiO kat. D stanovené podobne, ako v minulom školskom roku. K 5. 11. 2010 bol zmenený termín krajského kola TO, školského kola ChO kat. Dg a doplnené termíny školského a obvodného kola BiO kat. F.

späť na Novinky

Partneri

 
Vyhlasovateľ predmetových olympiád a postupových súťaží v SR
- Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ( www.minedu.sk )

Predmetové olympiády a postupové súťaže podporili:
- Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta ( www.fns.uniba.sk )
- Zväz chemického a farmaceutického priemyslu SR ( www.zchfp.sk )  
- Slovnaft ( www.slovnaft.sk
- Dr. Oetker ( www.oetker.sk )
- Literárny fond ( www.litfond.sk )  

viac...

Registrácia

banner-psm 
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov