IUVENTA / Olympiády / Novinky OLYMPIÁDY / CELOŠTÁTNE KOLÁ BIOLOGICKEJ OLYMPIÁDY

CELOŠTÁTNE KOLÁ BIOLOGICKEJ OLYMPIÁDY

1. 3. 2012

Zverejnili sme pozvánky, pokyny a spustili prihlasovanie na celoštátne kolá Biologickej olympiády, kat. A, B, C. Uzávierka prihlasovania sa je pre kat. A a B do 12. 3. 2012 (vrátane) a pre kat. C do 19. 3. 2012 (vrátane). Všetky informácie nájdete v časti BiO/46. ročník/Celoštátne kolá. Na tomto mieste sú zverejnené aj mená postupujúcich súťažiacich, ktorých doplnila SK BiO na základe výsledkov z testu krajského kola BiO.

späť na Novinky

Partneri

 
Vyhlasovateľ predmetových olympiád a postupových súťaží v SR
- Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ( www.minedu.sk )

Predmetové olympiády a postupové súťaže podporili:
- Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta ( www.fns.uniba.sk )
- Zväz chemického a farmaceutického priemyslu SR ( www.zchfp.sk )  
- Slovnaft ( www.slovnaft.sk
- Dr. Oetker ( www.oetker.sk )
- Literárny fond ( www.litfond.sk )  

viac...

Registrácia

banner-psm 
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov