IUVENTA / Olympiády / Novinky OLYMPIÁDY / CELOŠTÁTNE KOLO PYTAGORIÁDY OVLÁDLI CHLAPCI

CELOŠTÁTNE KOLO PYTAGORIÁDY OVLÁDLI CHLAPCI

13. 6. 2016

V dňoch 8. – 9. júna 2016 sa uskutočnil 37. ročník celoštátneho kola Pytagoriády. Ide o matematickú súťaž, v ktorej dôležitú úlohu, okrem správneho výpočtu, zohrával aj čas a porozumenie textu. Najúspešnejším riešiteľom bol Viktor Csaplár z Komárna, ktorý si odniesol zlatú aj striebornú medailu v dvoch kategóriách. Spomedzi viac ako 50 súťažiacich sa na medailových priečkach umiestnili samí chlapci.


p6 

Vo vekovo najmladšej kategórii P6 sa najviac darilo Eduardovi Mrugovi zo Základnej školy Slovenských partizánov v Považskej Bystrici. Striebro si odniesol Matej Repa z Gymnázia na Grösslingovej ulici v Bratislave a na tretej priečke sa umiestnil Martin Cigler zo Základnej školy na Ďumbierskej ulici v Banskej Bystrici. 


p7 

Najvyšší počet bodov v súťaži a zlatú medailu v kategórii P7 získal Viktor Csaplár z Gymnázia H. Selyeho v Komárne. Nebolo to po prvý krát, čo sa mu v súťaži podarilo získať pekné umiestnenie. Aj minulý rok odišiel domov s dvoma medailami. „Matematika ma veľmi baví a chcel by som sa ňou zaoberať aj v budúcnosti,“ hovoril siedmak o svojich plánoch. Na striebornej priečke v rovnakej kategórii sa umiestnil Viktor Balan z Gymnázia na Grösslingovej ulici v Bratislave a bronz sa ušiel Adamovi Čabrákovi zo Základnej školy Krosnianska 4 v Košiciach.


p8 

V kategórii P8 získal zlato Matúš Papšo zo Základnej školy Slovenských partizánov v Považskej Bystrici. Strieborný bol Viktor Csaplár z Gymnázia H. Selyeho v Komárne a bronz patril Áronovi Szegedimu z Gymnázia I. Madácha v Šamoríne. 

„Úlohy boli aj náročné, aj ľahšie. Zamerané sú na výpočty, ale tiež na logické myslenie a čítanie s porozumením. Dôležitý je talent i opakované cvičenie. Úspech v matematickej súťaží ešte nepredurčuje úspech v tejto súťaži, pretože sú tu typovo odlišné úlohy, kde je dôležitý aj čas a to nesedí všetkým deťom rovnako,“ zhodnotila RNDr. Zuzana Valášková, tvorkyňa úloh Celoštátneho kola Pytagoriády.

Organizátorom Celoštátneho kola Pytagoriády bola IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže.

späť na Novinky

Partneri

 
Vyhlasovateľ predmetových olympiád a postupových súťaží v SR
- Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ( www.minedu.sk )

Predmetové olympiády a postupové súťaže podporili:
- Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta ( www.fns.uniba.sk )
- Zväz chemického a farmaceutického priemyslu SR ( www.zchfp.sk )  
- Slovnaft ( www.slovnaft.sk
- Dr. Oetker ( www.oetker.sk )
- Literárny fond ( www.litfond.sk )  

viac...

Registrácia

banner-psm 
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov