IUVENTA / Olympiády / Novinky OLYMPIÁDY / GEOSPRAVODAJ 2012

GEOSPRAVODAJ 2012

6. 3. 2013

Úspešne sa podarilo dobehnúť sklz vo vydávaní GeoSpravodajov. Od tohto roka budú vychádzať GeoSpravodaje vždy po ukončení jesenného zasadnutia SK GO, teda zhruba v novembri príslušného roka. GeoSpravodaj 2012 nájdete v casti Geografická olympiáda/GeoSpravodaj.  

späť na Novinky

Partneri

 
Vyhlasovateľ predmetových olympiád a postupových súťaží v SR
- Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ( www.minedu.sk )

Predmetové olympiády a postupové súťaže podporili:
- Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta ( www.fns.uniba.sk )
- Zväz chemického a farmaceutického priemyslu SR ( www.zchfp.sk )  
- Slovnaft ( www.slovnaft.sk
- Dr. Oetker ( www.oetker.sk )
- Literárny fond ( www.litfond.sk )  

viac...

Registrácia

banner-psm 
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov