IUVENTA / Olympiády / Novinky OLYMPIÁDY / LITERÁRNY FOND OCENIL ÚSPEŠNÝCH OLYMPIONIKOV

LITERÁRNY FOND OCENIL ÚSPEŠNÝCH OLYMPIONIKOV

10. 11. 2015

Aj v tomto roku Literárny fond finančne ocenil súťažiacich, ktorí sa na medzinárodných predmetových olympiádach a postupových súťažiach v školskom roku 2014/2015 umiestnili na medailových miestach. Návrh, ktorý predložila IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže bol schválený Literárnym fondom – Sekciou pre vedeckú a odbornú literatúru a počítačové programy.

späť na Novinky

Partneri

 
Vyhlasovateľ predmetových olympiád a postupových súťaží v SR
- Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ( www.minedu.sk )

Predmetové olympiády a postupové súťaže podporili:
- Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta ( www.fns.uniba.sk )
- Zväz chemického a farmaceutického priemyslu SR ( www.zchfp.sk )  
- Slovnaft ( www.slovnaft.sk
- Dr. Oetker ( www.oetker.sk )
- Literárny fond ( www.litfond.sk )  

viac...

Registrácia

banner-psm 
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov