IUVENTA / Olympiády / Novinky OLYMPIÁDY / MEDAILOVÉ ŤAŽENIE SLOVENSKÝCH ŽIAKOV NA STREDOEURÓPSKEJ INFORMATICKEJ OLYMPIÁDE

MEDAILOVÉ ŤAŽENIE SLOVENSKÝCH ŽIAKOV NA STREDOEURÓPSKEJ INFORMATICKEJ OLYMPIÁDY

28. 7. 2017

V dňoch 10. – 15. 7. 2017 sa uskutočnil 24. ročník Stredoeurópskej olympiády v informatike v Ľubľane, Slovinsko.

Tento rok sa Stredoeurópskej olympiády v informatike zúčastnilo 14 krajín stredoeurópskeho regiónu (Rumunsko, Slovensko, Maďarsko, Poľsko, Česko, Nemecko, Švajčiarsko, Chorvátsko, Slovinsko, Rakúsko, Taliansko, Izrael, Azerbajdžan, Gruzínsko). V silnej európskej konkurencii sa podarilo našim reprezentantom vybojovať medaily, pričom najlepšie umiestnenie získala Paulína Smolárová, ktorá skončila na výslednom 12. mieste a získala tak striebornú medailu. Zo zisku bronzových medailí sa tešili ostatní slovenskí reprezentanti: Martin Melicher, Ondrej Baranovič a Alan Marko.

Nasledujúci ročník Stredoeurópskej olympiády v informatike sa uskutoční v júli v Poľsku.

 ceoi

                                                                  Slovenská delegácie na záverečnom vyhodnotení 

Zoznam dospelých účastníkov:

doc. RNDr. Gabriela Andrejková, CSc. – ÚI PF UPJŠ, Košice (vedúca delegácie) 
RNDr. Peter Varša, PhD. – FRI UNIZA, Žilina   
Bc. Jaroslav Petrucha – FMFI UK, Bratislava

Zoznam súťažiacich:

Paulína Smolárová – Škola pre mim. nadané deti, Bratislava – strieborná medaila 
Martin Melicher – Gymnázium, Poštová 9, Košice – bronzová medaila  
Ondrej Baranovič – Gymnázium Grosslingová 18, Bratislavabronzová medaila 
Alan Marko, Gymnázium, M. R. Štefánika 16, Nové Zámky – bronzová medaila   

Ďalšie informácie o súťaži sa dozviete na stránke www.ceoi2017.acm.si

späť na Novinky

Partneri

 
Vyhlasovateľ predmetových olympiád a postupových súťaží v SR
- Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ( www.minedu.sk )

Predmetové olympiády a postupové súťaže podporili:
- Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta ( www.fns.uniba.sk )
- Zväz chemického a farmaceutického priemyslu SR ( www.zchfp.sk )  
- Slovnaft ( www.slovnaft.sk
- Dr. Oetker ( www.oetker.sk )
- Literárny fond ( www.litfond.sk )  

viac...

Registrácia

banner-psm 
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov