IUVENTA / Olympiády / Novinky OLYMPIÁDY / METODICKO-ORGANIZAČNÉ POKNY BIO PRE KAT. F

METODICKO-ORGANIZAČNÉ POKNY BIO PRE KAT. F

13. 1. 2014

Vzhľadom na požiadavky pedagógov o zjednodušenie kategórie F urobil autorský kolektív Biologickej olympiády pre kat. E a F aktualizáciu metodicko-organizačných pokynov pre kat. F, s platnosťou od 8. 1. 2014. Nájdete ich zaradené pod Biologickou olympiádou, v časti Organizačný poriadok a pokyny. Zmenené údaje sú v pokynoch uvedené červeným písmom.

späť na Novinky

Partneri

 
Vyhlasovateľ predmetových olympiád a postupových súťaží v SR
- Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ( www.minedu.sk )

Predmetové olympiády a postupové súťaže podporili:
- Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta ( www.fns.uniba.sk )
- Zväz chemického a farmaceutického priemyslu SR ( www.zchfp.sk )  
- Slovnaft ( www.slovnaft.sk
- Dr. Oetker ( www.oetker.sk )
- Literárny fond ( www.litfond.sk )  

viac...

Registrácia

banner-psm 
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov