IUVENTA / Olympiády / Novinky OLYMPIÁDY / METODICKO-ORGANIZAČNÉ POKYNY DO

METODICKO-ORGANIZAČNÉ POKYNY DO

10. 10. 2013

Zverejnili sme Metodicko-organizačné pokyny pre 6. ročník  Dejepisnej olympiády. Oproti minulému ročníku súťaže sa skracuje časový limit pre vyriešenie úloh testu v kat. C, D, E a F na 90 minút. Upresňuje sa, ako rozhodnúť o umiestnení súťažiacich v prípade, že dosiahnu rovnaký celkový počet bodov. Nechýbajú ani podrobné informácie o novej téme pre kat. B a pokyny pre prípravu súťažiacich kat. C, D, E a F. Metodicko-organizačné popkyny nájdete pod Dejepisnou olympiádou v časti Organizačný poriadok a pokyny.  

späť na Novinky

Partneri

 
Vyhlasovateľ predmetových olympiád a postupových súťaží v SR
- Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ( www.minedu.sk )

Predmetové olympiády a postupové súťaže podporili:
- Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta ( www.fns.uniba.sk )
- Zväz chemického a farmaceutického priemyslu SR ( www.zchfp.sk )  
- Slovnaft ( www.slovnaft.sk
- Dr. Oetker ( www.oetker.sk )
- Literárny fond ( www.litfond.sk )  

viac...

Registrácia

banner-psm 
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov