IUVENTA / Olympiády / Novinky OLYMPIÁDY / NA OLYMPIÁDE V MATEMATIKE DOMINOVALI CHLAPCI, ZO STRIEBRA SA ALE TEŠILO DIEVČA

NA OLYMPIÁDE V MATEMATIKE DOMINOVALI CHLAPCI, ZO STRIEBRA SA ALE TEŠILO DIEVČA

7. 4. 2016

V dňoch 3. – 6. apríla 2016 sa na pôde Fakulty prírodných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici konalo celoštátne kolo Matematickej olympiády. Sily si zmeralo 39 súťažiacich, medzi nimi sa objavilo len šesť dievčat. Jedna z nich však domov odišla s medailou.

foto 

V poradí už 65. ročník celoštátneho kola Matematickej olympiády priviedol do Banskej Bystrice takmer štyri desiatky súťažiacich z celého Slovenska. Medzi úspešných riešiteľov sa vďaka zisku minimálne šestnástich bodov z celkového počtu 42 prebojovalo 22 žiačok a žiakov. Víťazmi sa stali desiati súťažiaci, ktorí prekonali 22-bodovú hranicu.

Najviac sa darilo Tomášovi Kekeňákovi z Gymnázia S. Máraiho v Košiciach, ktorý so ziskom 37 bodov obsadil prvú priečku a získal zlatú medailu. Striebro putovalo do rúk jednej zo šiestich dievčat na tohtoročnej súťaži – Zuzane Frankovskej z Gymnázia J. Hronca v Bratislave. „Už som zvyknutá, že som jedným z mála dievčat v takýchto matematických kruhoch,“ priznala so smiechom maturantka, ktorá matematické súťaže navštevuje už od štvrtej triedy základnej školy. „Na celoštátnom kole som už tretí raz, pred dvoma rokmi som skončila piata, minulý rok sa mi darilo menej,“ prezradila pre organizáciu IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže gymnazistka, ktorá plánuje študovať informatiku v Edinburghu. Bronzovú medailu získal Slavomír Hanzely z Gymnázia J. A. Raymana v Prešove.

Podľa slov predsedu Slovenskej komisie Matematickej olympiády, Mgr. Petra Novotného, Phd., súťažiacich najviac potrápila úloha z kombinatoriky. „Je to téma, v ktorej často bývajú tie najťažšie úlohy, pretože je to niečo, čo sa nedá len tak naučiť. Na kombinatoriku buď človek má talent alebo nie.“ Práve v súvislosti s touto úlohou bola udelená aj jedna špeciálna cena – Cena za originálne riešenie úlohy 3 – a putovala do rúk Martina Čulena z Gymnázia na Grösslingovej ulici v Bratislave.

Celoštátne kolo Matematickej olympiády sa konalo pod záštitou rektora Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, doc. Ing. Vladimíra Hiadlovského, PhD. a dekanky Fakulty prírodných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, doc. RNDr. Jarmily Kmeťovej, PhD.

Organizátorom Celoštátneho kola Matematickej olympiády bola IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže.

späť na Novinky

Partneri

 
Vyhlasovateľ predmetových olympiád a postupových súťaží v SR
- Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ( www.minedu.sk )

Predmetové olympiády a postupové súťaže podporili:
- Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta ( www.fns.uniba.sk )
- Zväz chemického a farmaceutického priemyslu SR ( www.zchfp.sk )  
- Slovnaft ( www.slovnaft.sk
- Dr. Oetker ( www.oetker.sk )
- Literárny fond ( www.litfond.sk )  

viac...

Registrácia

banner-psm 
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov