IUVENTA / Olympiády / Novinky OLYMPIÁDY / NAŠI PRINIESLI Z MEDZINÁRODNEJ FYZIKÁLNEJ OLYMPIÁDY V KODANI BRONZ

NAŠI PRINIESLI Z MEDZINÁRODNEJ FYZIKÁLNEJ OLYMPIÁDY V KODANI BRONZ

19. 7. 2013

V dňoch 7. 7. až 15. 7. 2013 sa uskutočnila v Kodani, Dánsko, súťaž 44. ročníka Medzinárodnej fyzikálnej olympiády. Súťaže sa zúčastnilo 381 súťažiacich z 83 zúčastnených krajín. Väčšina krajín bola zastúpená družstvom pozostávajúcim z 5 súťažiacich žiakov stredných škôl a dvoch vedúcich. Členmi delegácií boli i pozorovatelia a hostia.

Slovenskú republiku reprezentovali

Vedenie:       

 • prof. Ing. Ivo Čáp, CSc. – vedúci delegácie (Žilinská univerzita v Žiline)
 • RNDr. Ľubomír Mucha – pedagogický vedúci (Technická univerzita Košice

Súťažiaci:   

 • Patrik Turzák, 3. ročník, Gymnázium Poštová, Košice
 • Ján Ondráš, 3. ročník, Gymnázium Grösslingová, Bratislava
 • Tomáš Gonda, 4. ročník, Gymnázium Grösslingová, Bratislava  
 • Jakub Kvorka, 3. ročník, Gymnázium Dubnica n. Váhom
 • Ladislav Ürge, 4. ročník, Gymnázium H. Selyeho s VJM, Komárno

Priebeh podujatia

Olympiáda sa konala pod záštitou Jeho kráľovskej výsosti korunného princa Frederika. Hlavným organizátorom podujatia bola Technical university of Denmark (DTU) a University of Copenhagen. V rámci sprievodného programu navštívili študenti i vedúci Ústav Nielse Bohra, ktorý sa stal školou kvantovej fyziky na začiatku 20. storočia a kde okrem Nielse Bohra posôbili osobnosti ako Wolfgang Pauli, Werner Heisenberg, Paul Dirac a ďalší. V rámci prednášok sa spomínali slávne osobnosti dejín vedy, ktoré v Kodani pôsobili, ako sú Tycho Brahe, Hans Christian Oersted, Ejnar Hertzsprung a ďalší. Zaujímavé boli i pohľady na do dánskej histórie ale aj súčasnosti počas krátkych výletov.

    Pre vlastnú súťaž usporiadatelia pripravili zaujímavé úlohy, tri teoretické a dve experimentálne. Prvá úloha bola zameraná na analýzu a opis pohybu meteoritu Maribo, ktorý dopadol v Dánsku 17. 1. 2009. Druhá úloha bola zameraná na vysvetlenie princípu a aplikáciu generátora pary využívajúceho premenu energie slnečného žiarenia výrobu pary v roztoku strieborných nanočastíc. Tretia teoretická úloha bola zameraná na opis vlastností grónskeho ľadovca, jeho pohyb, roztápanie a datovanie udalostí pomocou analýzy ľadových vrstiev. Prvá experimentálna úloha bola zameraná na meranie rýchlosti svetla v kvapaline a v optickom vlákne s použitím laserového dĺžkomera. V druhej experimentálnej úlohe študenti vyšetrovali vlastnosti solárneho článku a možnosti jeho využitia na získavanie energie zo slnečného žiarenia. Zadania úloh sa nachádzajú na stránke olympiády www.ipho2013.dk a preklad do slovenčiny na http://fo.uniza.sk.

    Študenti mali k dispozícii slovenský preklad úloh, ktorý pripravili vedúci delegácie. Na riešenie teoretických i experimentálnych úloh mali študenti po 5 hodín. Riešenia študentov opravili nezávisle organizátori i vedúci delegácie a výsledné hodnotenie bolo výsledkom moderácie.

    Za riešenie úloh bolo možné získať maximálne 50 bodov. Na základe bodového hodnotenia riešení úloh zostavili organizátori poradie súťažiacich a medzinárodný výbor stanovil hranice pre jednotlivé druhy ocenenia. Hranica pre zisk zlatej medaily bola stanovená na 38,6 bodu, striebornej 29,5 bodu a bronzovej 21,5 bodu. Hranica úspešnosti bola stanovená na 16,7 bodu. Celkove bolo udelených 41 zlatých medailí, 64 strieborných medailí, 101 bronzových medailí a 64 čestných uznaní. Celkove bolo úspešných 270 (71 %) súťažiacich. Výsledky úspešných riešiteľov boli zverejnené, zoznam neúspešných riešiteľov a ich bodový zisk sa nezverejňujú.

    Vlastná súťaž bola kvalitne pripravená, organizátori zabezpečili vhodné podmienky pre prácu študentov i pre hodnotenie výsledkov. Počas súťaže ani po jej skončení nebola vznesená žiadna pripomienka k objektivite súťaže.

Z celkového počtu 381 súťažiacich získali štyria Slováci bronzovú medailu:

 • Turzák Patrik
 • Gonda Tomáš
 • Ondráš Ján
 • Kvorka Jakub      

45. ročník MFO sa uskutoční v termíne 13. 7. – 21. 7. 2014 v Astane, Kazachstan.

olymp1 

Obr. 1. Družstvo Slovenskej republiky po vyhlásení výsledkov
Hore zľava: Ľ. Konrád, Ľ. Mucha, J. Kvorka, L. Ürge, T. Gonda, P. Turzák, J. Ondráš, I. Čáp (foto K. Čápová)

    olymp2

Obr. 2 - Bronzová medaila

autor textu: prof. Ing. Ivo Čáp, CSc.

späť na Novinky

Partneri

 
Vyhlasovateľ predmetových olympiád a postupových súťaží v SR
- Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ( www.minedu.sk )

Predmetové olympiády a postupové súťaže podporili:
- Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta ( www.fns.uniba.sk )
- Zväz chemického a farmaceutického priemyslu SR ( www.zchfp.sk )  
- Slovnaft ( www.slovnaft.sk
- Dr. Oetker ( www.oetker.sk )
- Literárny fond ( www.litfond.sk )  

viac...

Registrácia

banner-psm 
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov