IUVENTA / Olympiády / Novinky OLYMPIÁDY / NEMČINA PRE BYSTRÉ HLAVY

NEMČINA PRE BYSTRÉ HLAVY

14. 10. 2010

Goetheho inštitút v spolupráci so Štátnym inštitútom odborného vzdelávania vyhlasujú od 1. septembra 2010 súťaž na Slovensku pre žiakov, ktorí sa zaujímajú o prírodné vedy a techniku a ich znalosti nemeckého jazyka sú na úrovni A1/A2.

Viac informácií

späť na Novinky

Partneri

 
Vyhlasovateľ predmetových olympiád a postupových súťaží v SR
- Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ( www.minedu.sk )

Predmetové olympiády a postupové súťaže podporili:
- Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta ( www.fns.uniba.sk )
- Zväz chemického a farmaceutického priemyslu SR ( www.zchfp.sk )  
- Slovnaft ( www.slovnaft.sk
- Dr. Oetker ( www.oetker.sk )
- Literárny fond ( www.litfond.sk )  

viac...

Registrácia

banner-psm 
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov