IUVENTA / Olympiády / Novinky OLYMPIÁDY / ODBORNÉ SEMINÁRE Z GEOGRAFIE A FYZIKY "TALENT V AKCII"

ODBORNÉ SEMINÁRE Z GEOGRAFIE A FYZIKY

17. 5. 2011

Dňa 2. 6. 2011 sa v Bratislave, Nitre, Ružomberku a Košiciach uskutočnia odborné semináre z geografie a fyziky v rámci projektu „Talent v akcii“. Najlepší z účastníkov sa v lete zúčastnia letných odborných campov v Modre-Harmónii a v Belušských Slatinách. Pozvánku a podmienky účasti na seminároch nájdete na stránke projektu „Talent v akcii“. Semináre sú určené pre žiakov 7. a 8. ročníkov ZŠ a ekvivalentných ročníkov OG. Prihlášky je potrebné poslať najneskôr do 24. 5. 2011.  

späť na Novinky

Partneri

 
Vyhlasovateľ predmetových olympiád a postupových súťaží v SR
- Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ( www.minedu.sk )

Predmetové olympiády a postupové súťaže podporili:
- Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta ( www.fns.uniba.sk )
- Zväz chemického a farmaceutického priemyslu SR ( www.zchfp.sk )  
- Slovnaft ( www.slovnaft.sk
- Dr. Oetker ( www.oetker.sk )
- Literárny fond ( www.litfond.sk )  

viac...

Registrácia

banner-psm 
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov