IUVENTA / Olympiády / Novinky OLYMPIÁDY / POKYNY GO PRE ZŠ A OG

POKYNY GO PRE ZŠ A OG

28. 10. 2014

Zverejnili sme Metodicko-organizačné pokyny Geografickej olympiády pre ZŠ a OG. Upozorňujeme na zmenu v súťažných kategóriách. Pokyny nájdete v časti Geografická olympiáda/Organizačný poriadok a pokyny.

späť na Novinky

Partneri

 
Vyhlasovateľ predmetových olympiád a postupových súťaží v SR
- Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ( www.minedu.sk )

Predmetové olympiády a postupové súťaže podporili:
- Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta ( www.fns.uniba.sk )
- Zväz chemického a farmaceutického priemyslu SR ( www.zchfp.sk )  
- Slovnaft ( www.slovnaft.sk
- Dr. Oetker ( www.oetker.sk )
- Literárny fond ( www.litfond.sk )  

viac...

Registrácia

banner-psm 
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov