IUVENTA / Olympiády / Novinky OLYMPIÁDY / POKYNY PRE ÚČASTNÍKOV PODUJATÍ POPS ORGANIZOVANÝCH IUVENTOU

POKYNY PRE ÚČASTNÍKOV PODUJATÍ POPS ORGANIZOVANÝCH IUVENTOU

29. 9. 2011

Zverejňujeme nové Pokyny pre účastníkov podujatí predmetových olympiád a postupových súťaží organizovaných IUVENTOU. Zmena nastáva predovšetkým v spôsobe zaistenia bezpečnosti súťažiacich na podujatiach. Zabezpečovať ju bude v mieste poduajtia IUVENTOU stanovený dozor. Cestu súťažiaceho do miesta organizovania podujatia a naspäť domov si musí zabezpečiť škola, zákonný zástupca alebo rodič súťažiaceho na vlastné náklady. Cestovné, strava a ubytovanie budú zabezpečené pre súťažiacich, dozor a členov porôt. Súťažiaci bude poistený od registrácie až po oficialne ukončenie podujatia, ktoré budú uvedené v programe pozvánky na podujatie.  

späť na Novinky

Partneri

 
Vyhlasovateľ predmetových olympiád a postupových súťaží v SR
- Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ( www.minedu.sk )

Predmetové olympiády a postupové súťaže podporili:
- Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta ( www.fns.uniba.sk )
- Zväz chemického a farmaceutického priemyslu SR ( www.zchfp.sk )  
- Slovnaft ( www.slovnaft.sk
- Dr. Oetker ( www.oetker.sk )
- Literárny fond ( www.litfond.sk )  

viac...

Registrácia

banner-psm 
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov