IUVENTA / Olympiády / Novinky OLYMPIÁDY / PRIHLASOVANIE NA CELOŠTÁTNE KOLÁ BIOLOGICKEJ OLYMPIÁDY

PRIHLASOVANIE NA CELOŠTÁTNE KOLÁ BIOLOGICKEJ OLYMPIÁDY

16. 3. 2016

Spustili sme prihlasovanie na celoštátne kolá 50. ročníka Biologickej olympiády, kat. A, B, C, časť projektová a časť teoreticko-praktická. Podrobné informácie nájdete v aktuálnom 50. ročníku Biologickej olympiády v časti Celoštátne kolá.

späť na Novinky

Partneri

 
Vyhlasovateľ predmetových olympiád a postupových súťaží v SR
- Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ( www.minedu.sk )

Predmetové olympiády a postupové súťaže podporili:
- Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta ( www.fns.uniba.sk )
- Zväz chemického a farmaceutického priemyslu SR ( www.zchfp.sk )  
- Slovnaft ( www.slovnaft.sk
- Dr. Oetker ( www.oetker.sk )
- Literárny fond ( www.litfond.sk )  

viac...

Registrácia

banner-psm 
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov