IUVENTA / Olympiády / Novinky OLYMPIÁDY / PRIHLASOVANIE NA CK MO

PRIHLASOVANIE NA CK MO

24. 2. 2014

Spustili sme prihlasovanie na celoštátne kolo Matematickej olympiády. Zverejnili sme pozvánku, pokyny pre účastníkov, zoznam postupujúcich súťažiacich, ktoré spolu s návodom na prihlasovanie nájdete na Matematická olympiáda / 63. ročník MO, 2013/2014 / Celoštátne kolo.

Termín na zaslanie prihlášok je do 7. 3. 2014 vrátane.
späť na Novinky

Partneri

 
Vyhlasovateľ predmetových olympiád a postupových súťaží v SR
- Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ( www.minedu.sk )

Predmetové olympiády a postupové súťaže podporili:
- Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta ( www.fns.uniba.sk )
- Zväz chemického a farmaceutického priemyslu SR ( www.zchfp.sk )  
- Slovnaft ( www.slovnaft.sk
- Dr. Oetker ( www.oetker.sk )
- Literárny fond ( www.litfond.sk )  

viac...

Registrácia

banner-psm 
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov