IUVENTA / Olympiády / Novinky OLYMPIÁDY / PRIHLASOVANIE NA CK OAJ

PRIHLASOVANIE NA CK OAJ

21. 2. 2013

Od dnes sa môžete prihlasovať na celoštátne kolo Olympiády v anglickom jazyku. Zverejnili sme pozvánku, pokyny na CK OAJ 26. – 27. 3. 2013 v Bratislave, ktoré spolu s návodom na prihlasovanie nájdete na webovej stránke IUVENTA / Olympiády / Olympiády a súťaže/ Olympiáda v anglickom jazyku / 23. ročník OAJ, 2012/2013 / Celoštátne kolo.

späť na Novinky

Partneri

 
Vyhlasovateľ predmetových olympiád a postupových súťaží v SR
- Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ( www.minedu.sk )

Predmetové olympiády a postupové súťaže podporili:
- Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta ( www.fns.uniba.sk )
- Zväz chemického a farmaceutického priemyslu SR ( www.zchfp.sk )  
- Slovnaft ( www.slovnaft.sk
- Dr. Oetker ( www.oetker.sk )
- Literárny fond ( www.litfond.sk )  

viac...

Registrácia

banner-psm 
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov