IUVENTA / Olympiády / Novinky OLYMPIÁDY / PRIHLASOVANIE NA CK OFJ

PRIHLASOVANIE NA CK OFJ

19. 3. 2013

Spustili sme prihlasovanie na celoštátne kolo Olympiády vo francúzskom jazyku. Zverejnili sme pozvánku, pokyny na CK OFJ 15. – 16. 4. 2013 v Bratislave, ktoré spolu s návodom na prihlasovanie nájdete na webovej stránke IUVENTA / Olympiády / Olympiády a súťaže/ Olympiáda vo francúzskom jazyku / 23. ročník OFJ, 2012/2013 / Celoštátne kolo.späť na Novinky

Partneri

 
Vyhlasovateľ predmetových olympiád a postupových súťaží v SR
- Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ( www.minedu.sk )

Predmetové olympiády a postupové súťaže podporili:
- Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta ( www.fns.uniba.sk )
- Zväz chemického a farmaceutického priemyslu SR ( www.zchfp.sk )  
- Slovnaft ( www.slovnaft.sk
- Dr. Oetker ( www.oetker.sk )
- Literárny fond ( www.litfond.sk )  

viac...

Registrácia

banner-psm 
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov