IUVENTA / Olympiády / Novinky OLYMPIÁDY / PRIHLASOVANIE NA CK TURNAJA MLADÝCH FYZIKOV

PRIHLASOVANIE NA CK TURNAJA MLADÝCH FYZIKOV

18. 2. 2015

Spustili sme prihlasovanie na celoštátne kolo Turnaja mladých fyzikov. Zverejnili sme pozvánku a pokyny pre účastníkov, ktoré spolu s návodom na prihlasovanie nájdete na Turnaj mladých fyzikov / 23. ročník TMF, 2014/2015 / Celoštátne kolo.

Termín na zaslanie prihlášok je do 20. 3. 2015 vrátane.

späť na Novinky

Partneri

 
Vyhlasovateľ predmetových olympiád a postupových súťaží v SR
- Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ( www.minedu.sk )

Predmetové olympiády a postupové súťaže podporili:
- Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta ( www.fns.uniba.sk )
- Zväz chemického a farmaceutického priemyslu SR ( www.zchfp.sk )  
- Slovnaft ( www.slovnaft.sk
- Dr. Oetker ( www.oetker.sk )
- Literárny fond ( www.litfond.sk )  

viac...

Registrácia

banner-psm 
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov