IUVENTA / Olympiády / Novinky OLYMPIÁDY / SLOVÁCI BODOVALI V ISTANBULE

SLOVÁCI BODOVALI V ISTANBULE

28. 5. 2014

V dňoch 9. – 12. mája sa v Istanbule konala Medzinárodná olympiáda environmentálnych projektov (INEPO). Aktuálny 22. ročník obohatili svojimi projektmi aj slovenskí študenti, ktorí neobišli naprázdno.

Na celoslovenskom kole Biologickej olympiády sú každoročne vybraní autori najlepších projektov s environmentálnou tematikou, ktorí nás ďalej reprezentujú na Medzinárodnej olympiáde environmentálnych projektov (INEPO). Tento rok sa jej zúčastnilo 104 projektov zo 44 štátov sveta a Slovensko úspešne reprezentovali dvaja študenti, ktorí sa umiestnili medzi 20. najlepšími.

Alexandra Cingelová z Gymnázia M. Kováča v Banskej Bystrici získala so svojim projektom "Microorganisms of extreme environment" zlatú medailu. V práci analyzovala a vyhodnocovala vzorky organizmov odobratých zo starých banských háld po ťažbe medených a strieborných rúd v Španej Doline. Cieľom bolo zistiť schopnosť prežitia organizmov v toxickom prostredí obsahujúcom ťažké kovy a navrhnúť spôsob navrátenia ekologickej rovnováhy za pomoci týchto organizmov.

Striebornu si odniesol Tomáš Tvarožek z Gymnázia A. Bernoláka v Námestove s projektom "Possibilities of revitalization of peat bogs on the example of Peat bog in Mutne". Vo svojej práci monitoruje ekosystém Mútňanského rašeliniska v Chránenej krajinnej oblasti Hornej Oravy a dokumentuje výskyt prítomných drevín. Zisťuje dôvody postupného zarastania rašeliniska, hľadá nové spôsoby jeho revitalizácie a niektoré z nich aj realizuje.

Našim úspešným reprezentantom gratulujeme.


inepo 

Obr. Zľava Tomáš Tvarožek a Alexandra Cingelová. Foto Blanka Lehotská

späť na Novinky

Partneri

 
Vyhlasovateľ predmetových olympiád a postupových súťaží v SR
- Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ( www.minedu.sk )

Predmetové olympiády a postupové súťaže podporili:
- Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta ( www.fns.uniba.sk )
- Zväz chemického a farmaceutického priemyslu SR ( www.zchfp.sk )  
- Slovnaft ( www.slovnaft.sk
- Dr. Oetker ( www.oetker.sk )
- Literárny fond ( www.litfond.sk )  

viac...

Registrácia

banner-psm 
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov