IUVENTA / Olympiády / Novinky OLYMPIÁDY / SLOVENSKO MÁ AJ TALENTOVANÝCH BIOLÓGOV

SLOVENSKO MÁ TALENTOVANÝCH BIOLÓGOV

24. 7. 2013

V nedeľu sa vrátila slovenská delegácia z 24. medzinárodnej biologickej olympiády (IBO) v Berne vo Švajčiarsku. Olympiády sa zúčastnilo 241 študentov zo 62 krajín. Naši štyria olympionici (Lukáš Janošík, Filip Nemčko, Ján Karaffa a Ondrej Beláň) úspešne reprezentovali Slovenskú republiku a v náročnej súťaži získali 4 medaily, jednu striebornú a 3 bronzové. Úspech našich študentov ocenilo aj Veľvyslanectvo Slovenskej republiky vo Švajčiarsku.

Biologická olympiáda na Slovensku organizuje už 47 rokov rôzne typy súťaží pre študentov, ktorých láka biológia a najlepších pripravuje na rôzne medzinárodné olympiády. BiO je jednou zo zakladajúcich organizácií International Biology Olympiad (IBO), ktorá sa koná každý rok v inom štáte a zúčastňuje sa jej vyše 60 štátov zo všetkých kontinentov. Okrem toho pripravuje študentov na medzinárodnú súťaž projektov s environmentálnym zameraním ako je International Environmental Project Olympiad (INEPO), ktorá sa koná každý rok v Istanbule a tiež na súťaž originálnych invenčných projektov International Young Inventors Project Olympiad (IYIPO), ktorá sa koná v Tbilisi, kde súťažia v biologickej časti. Spolu s chemickou a fyzikálnou olympiádou pripravuje naše mladé talenty aj na súťaž družstiev mladých vedcov European Union Science Olympiad (EUSO). Aj v týchto súťažiach naši študenti úspešne reprezentujú Slovenskú republiku. V roku 2013 získali študenti Biologickej olympiády rekordných 10 medailí (2 zlaté, 4 strieborné a 4 bronzové). Je to 100 percentný úspech, pretože každý vyslaný študent získal medailu (Foto 2. a 3.). Najúspešnejším študentom bol Lukáš Janošík, ktorý napriek tomu, že patril medzi najmladších študentov získal 3 strieborné medaily v troch odlišných medzinárodných súťažiach Biologickej olympiády. Všetkým našim mladým vedcom gratulujeme!

  foto%201Reprezentácia SR v Berne na IBO (zľava Filip Nemčko, prof. RNDr. Peter Fedor, PhD., Ondrej Beláň, Ján Karaffa, Lukáš Janošík, doc. RNDr. Andrea Ševčovičová, PhD., prof. RNDr. Pavol Eliáš, CSc.)

foto%202

Reprezentácia SR v Istanbule na INEPO (zľava Lukáš Janošík, doc. Mgr. Miroslava Slaninová, PhD., Martin Sarker, Jaroslav Ferenc)

foto%203

Reprezentácia SR v Tbilisi na IYIPO (zľava Matej Pribiš, doc. Mgr. Miroslava Slaninová, PhD., organizátor súťaže Sinan Sahin, Marek Andreánsky)


Autor textu:
Doc. Mgr. Miroslava Slaninová, PhD.
Predseda Slovenskej komisie Biologickej olympiády

späť na Novinky

Partneri

 
Vyhlasovateľ predmetových olympiád a postupových súťaží v SR
- Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ( www.minedu.sk )

Predmetové olympiády a postupové súťaže podporili:
- Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta ( www.fns.uniba.sk )
- Zväz chemického a farmaceutického priemyslu SR ( www.zchfp.sk )  
- Slovnaft ( www.slovnaft.sk
- Dr. Oetker ( www.oetker.sk )
- Literárny fond ( www.litfond.sk )  

viac...

Registrácia

banner-psm 
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov