IUVENTA / Olympiády / Novinky OLYMPIÁDY / SLOVENSKO MÁ ŠTYRI MEDAILY Z MEDZINÁRODNEJ CHEMICKEJ OLYMPIÁDY V MOSKVE

SLOVENSKO MÁ ŠTYRI MEDAILY Z MEDZINÁRODNEJ CHEMICKEJ OLYMPIÁDY V MOSKVE

29. 7. 2013

Slovenskú republiku na 45. Medzinárodnej chemickej olympiáde v Moskve v Ruskej federácii (15.-24.7.2013) reprezentovali štyria talentovaní gymnazisti. V konkurencii 291 súťažiacich zo 73 krajín sveta všetci štyria získali medajlové umiestnenia: Dominik Štefanko (zlato, absolútne 8. miesto, Gymnázium A.V. Levice), Štefan Stanko (striebro, Gymnázium A.V. Levice), Juraj Malinčík (striebro, Gymnázium V.B.N. Prievidza) a Jela Nociarová (bronz, Gymnázium B.S.T. Lučenec). V neoficiálnom medailovom poradí sa tak Slovenská republika umiestnila na vynikajúcom 15. mieste (na 6. mieste spomedzi európskych krajín).

olymp

Obr. 1. Naši súťažiaci s medajlami (sprava): Dominik Štefanko, Juraj Malinčík, Štefan Stanko a Jela Nociarová.


Súťaž pozostávala z riešenia náročných praktických a teoretických úloh. Praktické úlohy boli tri:

 • identifikácia aldehydov cez ich dinitrofenylhydrazóny,
 • analýza bazénovej vody
 • a stanovenie molekulovej hmotnosti polyméru viskozimetriou.

V teoretickej časti riešili súťažiaci osem úloh, a to z oblasti analytickej, anorganickej, fyzikálnej, organickej chémie a biochémie. Týkali sa:

 • vlastností klatrátov metánu s vodou (dnes potenciálneho hlavného fosílneho zdroja energie),
 • fyzikálneho štúdia fotosyntézy
 • fyzikálneho štúdia katalytickej redukcie ketónov izopropylalkoholom,
 • stanovenia zloženia netradičného strieborného klastra,
 • manganometrie v alkalickom prostredí,
 • odhadu adsorpčných vlastností grafénu (za jeho prípravu bola udelená Nobelova cena za chémiu v r. 2010),
 • neobvyklej dipolárnej reaktivite substituovaných cyklopropánov
 • a určenia neklasickej aminokyseliny a jej kodónu v jednobunkových mikroorganizmoch Archaea.

Členmi medzinárodnej poroty, ktorá riešila preklad a opravu úloh a riešení, boli doc. RNDr. Martin Putala, PhD. (vedúci delegácie, člen Riadiaceho výboru MChO, Univerzita Komenského v Bratislave) a Mgr. Stanislav Kedžuch, PhD. (Anorganický ústav SAV). Sprievod ďalej tvorili ako vedeckí pozorovatelia RNDr. František Limberg (Gymnázium A.V. Levice) a RNDr. Anton Sirota, CSc. (Informačné centrum MChO). Dr. Sirota predniesol zaujímavú pozvanú prednášku o 45-ročnej histórií MChO, začínajúcou prvou MChO v Československu (1968).

olymp2

Obr. 2. Slovenská delegácia na 45. MChO (1. rad sprava): Dominik Štefanko, Juraj Malinčík, Štefan Stanko a Jela Nociarová, (2. rad sprava) František Limberg, Anton Sirota, Stanislav Kedžuch a Martin Putala.

   

Za tento mimoriadny úspech vďačíme talentu a pracovitosti súťažiacich, učiteľom na gymnáziách, ktorí ich podchytili a nasmerovali (prof. Limberg, Levice a prof. Kozák, Prievidza) a pedagógom z Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave a Fakulty chemickej a potravinárskej technológie Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, ktorí ich na súťaž pripravovali. Nemalú úlohu v podchytení talentovaných chemikov má tiež každoročne organizovaná Letná škola chémie, podporovaná Slovnaftom, a.s. Osobitne nás teší, že pán učiteľ Limberg sa mohol priamo na olympiáde tešiť z skvelého úspechu svojich žiakov Dominika a Štefana (obr. 3).

olymp3

Obr. 3. RNDr. František Limberg so svojimi žiakmi, Dominikom Štefankom (vľavo) a Štefanom Stankom (vpravo).Text: doc. RNDr. Martin Putala, PhD., predseda Slovenskej komisie Chemickej olympiády
Foto: RNDr. Anton Sirota, CSc.


späť na Novinky

Partneri

 
Vyhlasovateľ predmetových olympiád a postupových súťaží v SR
- Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ( www.minedu.sk )

Predmetové olympiády a postupové súťaže podporili:
- Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta ( www.fns.uniba.sk )
- Zväz chemického a farmaceutického priemyslu SR ( www.zchfp.sk )  
- Slovnaft ( www.slovnaft.sk
- Dr. Oetker ( www.oetker.sk )
- Literárny fond ( www.litfond.sk )  

viac...

Registrácia

banner-psm 
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov