IUVENTA / Olympiády / Novinky OLYMPIÁDY / SLOVENSKÝ TÍM ÚSPEŠNÝ NA EURÓPSKEJ PRÍRODOVEDNEJ SÚŤAŽI

SLOVENSKÝ TÍM ÚSPEŠNÝ NA EURÓPSKEJ PRÍRODOVEDNEJ SÚŤAŽI

20. 6. 2016

Na Olympiáde Európskej únie v prírodných vedách EUSO 2016 reprezentovali Slovensko dve družstvá. Domov si odniesli zlato a bronz, v celkovom hodnotení zúčastnených krajín Slovenská republika obsadila 5. miesto. Súťaž sa konala v dňoch 7. – 14. mája 2016 v Estónsku a zúčastnilo sa jej spolu 48 družstiev z 24 krajín Európy.

Súťaž sa organizuje pre študentov vo veku do 16 rokov a je zameraná na fyziku, chémiu a biológiu. Úlohy sú komplexne zamerané na uvedené oblasti a majú prevažne experimentálny charakter. „Výber účastníkov sa uskutočnil na základe hodnotenia ich úspešnosti v jednotlivých predmetových olympiádach – Fyzikálna olympiáda, Chemická olympiáda, Biologická olympiáda – a s nimi súvisiacich sústredeniach a letných školách. Účastníci absolvovali jednodňové spoločné stretnutie deň pred odchodom do zahraničia. Inú spoločnú špeciálnu prípravu na EUSO 2016 družstvá nemali,“ hovorí národný koordinátor EUSO v SR prof. Ing. Ivo Čáp, CSc.

Slovenská reprezentácia získala doposiaľ jedno absolútne víťazstvo (2005), 5-krát zlatú medailu, 15-krát striebornú medailu a 3-krát bronzovú medailu. Nasledujúci ročník Olympiády Európskej únie v prírodných vedách sa uskutoční v Kodani v Dánsku v termíne 7.- 14. mája 2017.


euso2016_sk


Fotografia: Zľava: Andrea Ševčovičová, Eva Maria Tõnson (študentská vedúca), Juraj Michalec, Filip Farkaš, Matúš Kopunec, Anton Sirota, Martin Orságh, Andrej Tekel, Martin Marek, Jaanika Unt (študentská vedúca), Ivo Čáp

späť na Novinky

Partneri

 
Vyhlasovateľ predmetových olympiád a postupových súťaží v SR
- Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ( www.minedu.sk )

Predmetové olympiády a postupové súťaže podporili:
- Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta ( www.fns.uniba.sk )
- Zväz chemického a farmaceutického priemyslu SR ( www.zchfp.sk )  
- Slovnaft ( www.slovnaft.sk
- Dr. Oetker ( www.oetker.sk )
- Literárny fond ( www.litfond.sk )  

viac...

Registrácia

banner-psm 
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov