IUVENTA / Olympiády / Novinky OLYMPIÁDY / TECHNICKÚ OLYMPIÁDU VYHRALI S VEĽKÝM NÁSKOKOM SABINOVČANIA

TECHNICKÚ OLYMPIÁDU VYHRALI S VEĽKÝM NÁSKOKOM SABINOVČANIA

6. 5. 2016

Na celoštátnom kole Technickej olympiády v Banskej Bystrici zažiarila dvojica chlapcov zo Základnej školy na Ulici 17. novembra v Sabinove, ktorá získala zlaté medaily. Matej Škovrán a Vladimír Stračiak predbehli strieborných medailistov o celých 40 bodov.

vitazi 

V poradí šiesty ročník Technickej olympiády sa konal v dňoch 4. – 5. mája na pôde Strednej priemyselnej školy J. Murgaša v Banskej Bystrici. V teoretickej aj praktickej časti si sily zmeralo osem súťažných dvojíc. Najviac sa darilo tímu zo Základnej školy na Ulici 17. novembra v Sabinove pod vedením učiteľa M. Šinaľa, ktorý žiakov na celoštátne kolo sprevádzal už po druhý raz. Vďaka bodovému zisku 145,5 si Matej Škovrán a Vladimír Stračiak vybojovali zlato. „Najťažšia bola pre nás praktická časť,“ priznali zhodne víťazi, ktorí v nej však ako jediní získali plný počet bodov. „Vďačíme za to najmä dobrej príprave v kabinete nášho učiteľa, počas voľných hodín aj vo voľnom čase,“ doplnili. Druhé miesto obsadili Jozef Oberhauser a Martin Stajsko zo Základnej školy na Školskej ulici v Margecanoch. Bronzové medaily si vybojovali Patrik Prístupný Dominik Foltán zo Základnej školy na Rastislavovej ulici v Prievidzi.

„Z vlastnej skúsenosti viem povedať, že deti už od piateho ročníka veľmi radi manuálne pracujú, je to istým spôsobom pozitívna zmena oproti ostatným predmetom, ktoré sú skôr teoretického charakteru. Záujem o techniku teda je, prichádza aj zo strany technicky orientovaných firiem, ktoré vlastne tvoria ekonomiku, aby sa technické vzdelávanie podporilo,“ hovorí predseda Slovenskej komisie Technickej olympiády doc. PaedDr. Gabriel Bánesz, PhD.

Organizátorom Celoštátneho kola Technickej olympiády bola IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže. Výsledkovú listinu nájdete na stránke www.olympiady.sk.

späť na Novinky

Partneri

 
Vyhlasovateľ predmetových olympiád a postupových súťaží v SR
- Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ( www.minedu.sk )

Predmetové olympiády a postupové súťaže podporili:
- Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta ( www.fns.uniba.sk )
- Zväz chemického a farmaceutického priemyslu SR ( www.zchfp.sk )  
- Slovnaft ( www.slovnaft.sk
- Dr. Oetker ( www.oetker.sk )
- Literárny fond ( www.litfond.sk )  

viac...

Registrácia

banner-psm 
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov