IUVENTA / Olympiády / Novinky OLYMPIÁDY / TÉMY ESEJÍ K CK OĽP 2013

TÉMY ESEJÍ K CK OĽP 2013

28. 1. 2013

Zverejnili sme Pokyny k napísaniu a zaslaniu eseje a kritériá pre ich hodnotenie. Zaslanie eseje je podmienkou pre účasť v celoštátnom kole OĽP. Zoznam tém, pokyny k napísaniu a zaslaniu eseje a kritériá hodnotenia esejí nájdete na http://www.iuventa.sk  v časti IUVENTA / Olympiády / Olympiády a súťaže / Olympiáda ľudských práv / 15. ročník OĽP, 2012/2013 / Celoštátne kolo.

späť na Novinky

Partneri

 
Vyhlasovateľ predmetových olympiád a postupových súťaží v SR
- Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ( www.minedu.sk )

Predmetové olympiády a postupové súťaže podporili:
- Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta ( www.fns.uniba.sk )
- Zväz chemického a farmaceutického priemyslu SR ( www.zchfp.sk )  
- Slovnaft ( www.slovnaft.sk
- Dr. Oetker ( www.oetker.sk )
- Literárny fond ( www.litfond.sk )  

viac...

Registrácia

banner-psm 
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov