IUVENTA / Olympiády / Novinky OLYMPIÁDY / ÚLOHY DOMÁCEHO KOLA 61. ROČNÍKA MO

ÚLOHY DOMÁCEHO KOLA 61. ROČNÍKA MATEMATICKEJ OLYMPIÁDY

23. 9. 2011

Zverejnili sme úlohy a pokyny pre domáce kolo 61. ročníka Matematickej olympiády, školský rok 2011/2012. Ulohy a pokyny su v dvoch súboroch, jeden pre kategóriu A, B, C (stredné školy a osemročné gymnáziá) a druhý pre kategóriu Z5 – Z9 (základné školy a nižšie ročníky osemročných gymnázií). Ku každému je zverejnená aj maďarská verzia. Riešenia domáceho kola zverejníme v októbri.

späť na Novinky

Partneri

 
Vyhlasovateľ predmetových olympiád a postupových súťaží v SR
- Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ( www.minedu.sk )

Predmetové olympiády a postupové súťaže podporili:
- Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta ( www.fns.uniba.sk )
- Zväz chemického a farmaceutického priemyslu SR ( www.zchfp.sk )  
- Slovnaft ( www.slovnaft.sk
- Dr. Oetker ( www.oetker.sk )
- Literárny fond ( www.litfond.sk )  

viac...

Registrácia

banner-psm 
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov