IUVENTA / Olympiády / Novinky OLYMPIÁDY / ÚLOHY ŠKOLSKÉHO KOLA 53. ROČNÍKA FO

ÚLOHY ŠKOLSKÉHO KOLA 53. ROČNÍKA FO

5. 12. 2011

Zverejnili sme úlohy pre školské (domáce) kolo 53. ročníka Fyzikálnej olympiády, školský rok 2011/2012. Zverejnili sme úlohy pre všetky kategórie a ich maďarské verzie. Riešenia jednotlivých úloh sa budu distribuovať na školy tradičným spôsobom podľa terminovníka distribúcie. My ich zverejníme vždy po termíne odovzdania riešení tej ktorej kategórie.

späť na Novinky

Partneri

 
Vyhlasovateľ predmetových olympiád a postupových súťaží v SR
- Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ( www.minedu.sk )

Predmetové olympiády a postupové súťaže podporili:
- Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta ( www.fns.uniba.sk )
- Zväz chemického a farmaceutického priemyslu SR ( www.zchfp.sk )  
- Slovnaft ( www.slovnaft.sk
- Dr. Oetker ( www.oetker.sk )
- Literárny fond ( www.litfond.sk )  

viac...

Registrácia

banner-psm 
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov