IUVENTA / Olympiády / Novinky OLYMPIÁDY / ÚSPECHY NA MEDZINÁRODNÝCH OLYMPIÁDACH

ÚSPECHY NA MEDZINÁRODNÝCH OLYMPIÁDACH

16. 9. 2010

Zverejnili sme kompletný zoznam slovenských žiakov úspešných na medzinárodných predmetových olympiádach a postupových súťažiach v školskom roku 2009/2010. Zúčastnili 15 medzinárodných súťaží. V 13-tich súťažiach boli úspešní a spolu získali 1 zlatú, 28 strieborných a 16 bronzových medailí. 

späť na Novinky

Partneri

 
Vyhlasovateľ predmetových olympiád a postupových súťaží v SR
- Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ( www.minedu.sk )

Predmetové olympiády a postupové súťaže podporili:
- Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta ( www.fns.uniba.sk )
- Zväz chemického a farmaceutického priemyslu SR ( www.zchfp.sk )  
- Slovnaft ( www.slovnaft.sk
- Dr. Oetker ( www.oetker.sk )
- Literárny fond ( www.litfond.sk )  

viac...

Registrácia

banner-psm 
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov