IUVENTA / Olympiády / Novinky OLYMPIÁDY / ÚVODNÉ SÚSTREDENIE 20. ROČNÍKA TMF

ÚVODNÉ SÚSTREDENIE 20. ROČNÍKA TMF

29. 9. 2011

Zverejnili sme pozvánku, pokyny a informácie pre účastníkov, prihlášku súťažiaceho a prihlášku dozoru na úvodné sústredenie TMF 18. – 21. 10. 2011 v Bratislave. Svoj záujem oznámte čo najskôr elektronicky na adresu peter.barat@iuventa.sk a prihlášku zašlite podľa uvedených pokynov na prihláške.

Všetky potrebné tlačivá a informácie nájdete v priečinku:
Olympiády a súťaže/Turnaj mladých fyzikov/20. ročník TMF, 2011/2012/Úvodné sústredenie.

späť na Novinky

Partneri

 
Vyhlasovateľ predmetových olympiád a postupových súťaží v SR
- Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ( www.minedu.sk )

Predmetové olympiády a postupové súťaže podporili:
- Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta ( www.fns.uniba.sk )
- Zväz chemického a farmaceutického priemyslu SR ( www.zchfp.sk )  
- Slovnaft ( www.slovnaft.sk
- Dr. Oetker ( www.oetker.sk )
- Literárny fond ( www.litfond.sk )  

viac...

Registrácia

banner-psm 
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov