IUVENTA / Olympiády / Novinky OLYMPIÁDY / Úspechy slovenských žiakov na medzinárodných olympiádach

Úspechy slovenských žiakov na medzinárodných olympiádach

7. 9. 2009

IUVENTA zostavila a zverejnila prvú verziu úspechov slovenských žiakov na medzinárodných predmetových olympiádach a postupových súťažiach v školskom roku 2008/2009.

Po uskutočnení Stredoeurópskej geografickej olympiády 15. - 21. 9. 2009 a Stredoeurópskej matematickej olympiády 24. - 29. 9. 2009 zverejníme finalnu verziu "úspechovníka". 

späť na Novinky

Partneri

 
Vyhlasovateľ predmetových olympiád a postupových súťaží v SR
- Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ( www.minedu.sk )

Predmetové olympiády a postupové súťaže podporili:
- Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta ( www.fns.uniba.sk )
- Zväz chemického a farmaceutického priemyslu SR ( www.zchfp.sk )  
- Slovnaft ( www.slovnaft.sk
- Dr. Oetker ( www.oetker.sk )
- Literárny fond ( www.litfond.sk )  

viac...

Registrácia

banner-psm 
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov