IUVENTA / Olympiády / Novinky OLYMPIÁDY / VÝZVA NA ZABEZPEČENIE OFICIÁLNEHO DOZORU POČAS CELOŠTÁTNYCH KÔL PREDMETOVÝCH OLYMPIÁD

VÝZVA NA ZABEZPEČENIE OFICIÁLNEHO DOZORU POČAS CELOŠTÁTNYCH KÔL PREDMETOVÝCH OLYMPIÁD

11. 2. 2016

IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže ponúka zodpovedným a časovo flexibilným záujemcom možnosť vykonávať dozor počas  celoštátnych kôl predmetových olympiád. Náplňou práce je vykonávanie dozoru nad súťažiacimi (žiakmi ZŠ a SŠ) počas oficiálneho trvania súťaže, zodpovednosť za bezpečnosť a plynulý priebeh podujatia v súlade s vopred naplánovaným programom. Životopisy zasielajte najneskôr do 29. februára 2016. Viac informácií TU.

späť na Novinky

Partneri

 
Vyhlasovateľ predmetových olympiád a postupových súťaží v SR
- Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ( www.minedu.sk )

Predmetové olympiády a postupové súťaže podporili:
- Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta ( www.fns.uniba.sk )
- Zväz chemického a farmaceutického priemyslu SR ( www.zchfp.sk )  
- Slovnaft ( www.slovnaft.sk
- Dr. Oetker ( www.oetker.sk )
- Literárny fond ( www.litfond.sk )  

viac...

Registrácia

banner-psm 
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov