IUVENTA / Olympiády / Novinky OLYMPIÁDY / ZMENA TERMÍNOV CHO

ZMENA TERMÍNOV CHO

25. 11. 2011

Slovenská komisia Chemickej olympiády zmenila termíny niektorých kôl Chemickej olympiády. V kategórii A domáce (študijné), krajské a celoštátne kolo, v kategórii C školské kolo, v kategórii Dg krajské kolo a v kategórii EF celoštátne kolo. Všetky zmeny sú uvedené v Termínovníku POPS, ktorý nájdete v časti Dokumenty/Termínovník POPS. V termínovníku sú vyznačené červeným písmom.

späť na Novinky

Partneri

 
Vyhlasovateľ predmetových olympiád a postupových súťaží v SR
- Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ( www.minedu.sk )

Predmetové olympiády a postupové súťaže podporili:
- Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta ( www.fns.uniba.sk )
- Zväz chemického a farmaceutického priemyslu SR ( www.zchfp.sk )  
- Slovnaft ( www.slovnaft.sk
- Dr. Oetker ( www.oetker.sk )
- Literárny fond ( www.litfond.sk )  

viac...

Registrácia

banner-psm 
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov