IUVENTA / Olympiády / Novinky OLYMPIÁDY / ZMENA TERMÍNU KK BIO KAT. E

ZMENA TERMÍNU KK BIO KAT. E

14. 4. 2016

Upozorňujeme na zmenu termínu krajského kola Biologickej olympiády kat. E. Nakoľko sa v pôvodnom termíne uskutoční 2. kolo prijímacích pohovorov na stredné školy, po konzultácii s predsedami KK BiO a okresnými úradmi v sídle kraja, presúvame termín krajského kola Biologickej olympiády kategórie E na 17. 5. 2016 (utorok). Tento termín bol upravený aj v Termínovníku POPS

späť na Novinky

Partneri

 
Vyhlasovateľ predmetových olympiád a postupových súťaží v SR
- Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ( www.minedu.sk )

Predmetové olympiády a postupové súťaže podporili:
- Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta ( www.fns.uniba.sk )
- Zväz chemického a farmaceutického priemyslu SR ( www.zchfp.sk )  
- Slovnaft ( www.slovnaft.sk
- Dr. Oetker ( www.oetker.sk )
- Literárny fond ( www.litfond.sk )  

viac...

Registrácia

banner-psm 
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov