IUVENTA / Olympiády / Novinky OLYMPIÁDY / ZOZNAM ÚČASTNÍKOV LETNÉHO ODBORNÉHO CAMPU "TALENT V AKCII 2011 - GEOGRAFIA"

ZOZNAM ÚČASTNÍKOV LETNÉHO ODBORNÉHO CAMPU "TALENT V AKCII 2011 - GEOGRAFIA"

20. 6. 2011

Na základe výsledkov z testu, ktorý absolvovali žiaci na Odborných seminároch Talent v akcii – geografia a fyzika v Bratislave, Nitre, Ružomberku a Košiciach sme zverejnili zoznam účastníkov, náhradníkov a prihlášky na Letný odborný camp „Talent v akcii 2011 – geografia“. Účastníci budú o tejto skutočnosti informovaní aj e-mailom.

späť na Novinky

Partneri

 
Vyhlasovateľ predmetových olympiád a postupových súťaží v SR
- Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ( www.minedu.sk )

Predmetové olympiády a postupové súťaže podporili:
- Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta ( www.fns.uniba.sk )
- Zväz chemického a farmaceutického priemyslu SR ( www.zchfp.sk )  
- Slovnaft ( www.slovnaft.sk
- Dr. Oetker ( www.oetker.sk )
- Literárny fond ( www.litfond.sk )  

viac...

Registrácia

banner-psm 
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov