IUVENTA / Olympiády / Novinky OLYMPIÁDY / ZVEREJNILI SME ZOZNAMY A METODICKÉ LISTY BIO PRE KATEGÓRIU F

ZVEREJNILI SME ZOZNAMY A METODICKÉ LISTY BIO PRE KATEGÓRIU F

22. 11. 2010

Zverejnili sme zoznamy rastlín a živočíchov a metodické listy Biologickej olympiády pre kategóriu F (Rastliny a zvieratá našich lesov) na 3 trojročné cykly. Do 30. 11. 2010 budú v časti BiO/Pokyny a pomocné materiály zverejnené aktuálne metodicko-organizačné pokyny BiO pre kategóriu F.

späť na Novinky

Partneri

 
Vyhlasovateľ predmetových olympiád a postupových súťaží v SR
- Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ( www.minedu.sk )

Predmetové olympiády a postupové súťaže podporili:
- Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta ( www.fns.uniba.sk )
- Zväz chemického a farmaceutického priemyslu SR ( www.zchfp.sk )  
- Slovnaft ( www.slovnaft.sk
- Dr. Oetker ( www.oetker.sk )
- Literárny fond ( www.litfond.sk )  

viac...

Registrácia

banner-psm 
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov