IUVENTA / Olympiády / Novinky OLYMPIÁDY / ZVEREJNILI SME ZOZNAMY BIO PRE KATEGÓRIU E

ZVEREJNILI SME ZOZNAMY BIO PRE KATEGÓRIU E

3. 9. 2010

Zverejnili sme zoznamy rastlín, živočíchov, minerálov, hornín a skamenelín Biologickej olympiády pre kat. E. V školskom roku 2010/2011 budú odbornosti botanika a zoológia zamerané na extrémne stanovištia – skaly, lesostepy, slaniská, viate piesky a hory nad pásmom lesa. Odbornosť geológia bude zamearaná na paleontológiu.





späť na Novinky

Partneri

 
Vyhlasovateľ predmetových olympiád a postupových súťaží v SR
- Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ( www.minedu.sk )

Predmetové olympiády a postupové súťaže podporili:
- Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta ( www.fns.uniba.sk )
- Zväz chemického a farmaceutického priemyslu SR ( www.zchfp.sk )  
- Slovnaft ( www.slovnaft.sk
- Dr. Oetker ( www.oetker.sk )
- Literárny fond ( www.litfond.sk )  

viac...

Registrácia

banner-psm 
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov