IUVENTA / Olympiády / Novinky OLYMPIÁDY

Novinky OLYMPIÁDY


PREDMETOVÉ OLYMPIÁDY: JE ICH NÁROČNOSŤ OPODSTATNENÁ?

20. 11. 2017

PREDMETOVÉ OLYMPIÁDY: JE ICH NÁROČNOSŤ OPODSTATNENÁ?

Mnohí pedagógovia, rodičia i žiaci sa často pozastavujú nad náročnosťou úloh nižších kôl predmetových olympiád a postupových súťaží. Zodpovedajú školským osnovám? Nie sú pre žiakov príliš náročné? Veríme, že odpovede na tieto otázky nájdete aj v článku, ktorý sme pre vás pripravili.


PROJEKT "EURÓPA V ŠKOLE" CEZ E-TWINNING

8. 11. 2017

 Projekt „Európa v škole“ prechádza od tohto školského roku len na medzinárodnú úroveň cez eTwinning.


MOTIVUJTE SVOJICH ŽIAKOV K ÚČASTI NA PREDMETOVÝCH OLYMPIÁDACH. ODVĎAČIA SA VÁM ZA TO.

5. 11. 2017

MOTIVUJTE SVOJICH ŽIAKOV K ÚČASTI NA PREDMETOVÝCH OLYMPIÁDACH. ODVĎAČIA SA VÁM ZA TO.

Predmetové olympiády sú skvelým prostriedkom na vzbudenie aktívneho záujmu detí a mládeže o niektorý zo školských predmetov. Práve úspechy a motivácia k úspechu na olympiáde sú spúšťačom hlbšieho záujmu o danú oblasť vzdelávania, čo často vedie k štúdiu na prestížnych školách a úspešnej kariére absolventov našich škôl.


ÚSPECHY ŽIAKOV NA MEDZINÁRODNÝCH PREDMETOVÝCH OLYMPIÁDACH A POSTUPOVÝCH SÚŤAŽIACH

23. 10. 2017

Zverejnili sme zoznam úspešných slovenských žiakov na medzinárodných olympiádach a postupových súťažiach v školskom roku 2016/2017.


METODICKO-ORGANIZAČNÉ POKYNY PRE DO, OAJ, OSJL, OŠJ a GO kat. E, F, G

18. 10. 2017

  Zverejnili sme Metodicko-organizačné pokyny pre Dejepisnú olympiádu, Olympiádu v anglickom jazyku, Olympiádu zo slovenského jazyka a literatúry, Olympiádu v španielskom jazyku a Geografickú olympiádu (kategórie E, F, G). 


Tri dôvody, prečo by si sa mal zapojiť do predmetových olympiád

17. 10. 2017

Predmetové olympiády nie sú len o tom, že sa niektorému z predmetov v škole venuješ aj po skončení hodiny. Predmetové olympiády sú o cestovaní, prekonávaní samého seba a plnení si svojich snov. Tu sú tri dôvody, prečo by si sa ich mal zúčastňovať aj ty. 

 


3 dôvody, prečo by sa vaša škola mala zapájať do predmetových olympiád

5. 10. 2017

3 dôvody, prečo by sa vaša škola mala zapájať do predmetových olympiád

Najmä v tomto období, kedy nás čakajú zimné olympijské hry, sa mnohým ľuďom slovo olympiáda spája so športom. Olympiády, o ktorých budeme hovoriť dnes sú však z trochu iného súdka – súťaže, na ktorých sa každý rok stretávajú žiaci a študenti základných a stredných škôl, aby si zmerali svoje vedomosti v jednotlivých predmetoch. Dôležitú úlohu v tom, či študenti túto možnosť vôbec majú, zohráva pritom škola. 


NAJLEPŠIE UMIESTNENIE NA SÚŤAŽI ETEC ZA POSLEDNÉ ROKY

25. 9. 2017

Na Európskej dopravno – výchovnej súťaži FIA 2017 (European Traffic Education Contest 2017), ktorá sa konala v Albánsku od 14. – 17. 9. 2017, si slovenská reprezentácia vybojovala krásne 9. miesto.


TERMÍNOVNÍK POPS 2017/2018

19. 9. 2017

 Zverejnili sme Termínovník predmetových olympiád a postupových súťaží v školskom roku 2017/2018.


ZLATÁ MEDAILA Z MEDZINÁRODNEJ GEOGRAFICKEJ OLYMPIÁDY

7. 9. 2017

 Z Medzinárodnej geografickej olympiády doniesli súťažiaci zlatú medailu.


Partneri

 
Vyhlasovateľ predmetových olympiád a postupových súťaží v SR
- Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ( www.minedu.sk )

Predmetové olympiády a postupové súťaže podporili:
- Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta ( www.fns.uniba.sk )
- Zväz chemického a farmaceutického priemyslu SR ( www.zchfp.sk )  
- Slovnaft ( www.slovnaft.sk
- Dr. Oetker ( www.oetker.sk )
- Literárny fond ( www.litfond.sk )  

viac...

Registrácia
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov