IUVENTA / Olympiády / Novinky OLYMPIÁDY

Novinky OLYMPIÁDY


INFORMATICI SI PRINIESLI Z MEDZINÁRODNEJ INFORMATICKEJ OLYMPIÁDY 2 BRONZOVÉ MEDAILY

9. 8. 2017

Z Medzinárodnej informatickej olympiády, ktorá sa uskutočnila v termíne 28. 7. – 4. 8. 2017 v Iráne, si naša delegácia priniesla dve bronzové medaily.


NA MEDZINÁRODNOM TURNAJI MLADÝCH FYZIKOV SME SI VYBOJOVALI BRONZOVÉ MEDAILY

9. 8. 2017

 V dňoch 5. – 12. 7. 2017 sa v Singapure uskutočnil jubilejný 30. ročník Medzinárodného Turnaja mladých fyzikov, z ktorého si slovenská delegácia priniesla bronzové medaily!


MEDAILOVÉ ŤAŽENIE SLOVENSKÝCH ŽIAKOV NA STREDOEURÓPSKEJ INFORMATICKEJ OLYMPIÁDY

28. 7. 2017

 Zo Stredoeurópskej informatickej olympiády CEOI, ktorá sa konala v termíne 10. – 15.7. 2017 v Ľubľane (Slovinsko), sme si doniesli jednu striebornú a tri bronzové medialy.


NOVÁ SMERNICA O SÚŤAŽIACH

26. 6. 2017

MŠVVaŠ SR vydalo novú smernicu o súťažiach. 


ZO SÚŤAŽE EUSO SME SI PRINIESLI STRIEBORNÉ MEDAILY

23. 5. 2017

 V dňoch 7. 5. – 14. 5. 2017 sa v Kodani, Dánsko uskutočnil 15. ročník Olympiády Európskej únie v prírodných vedách (EUSO). Obe naše družstvá sa tešia zo zisku striebornej medialy. 


PRIHLASOVANIE NA CK PYTAGORIÁDY

22. 5. 2017

  Spustili sme prihlasovanie sa na celoštátne kolo Pytagoriády.     


PRIHLASOVANIE NA CK BIO, KAT. E

12. 5. 2017

 Spustili sme prihlasovanie sa na celoštátne kolo Biologickej olympiády, kat. E.


TÉMY PÍSOMNNÝCH PRÁC GO 2017/2018

5. 5. 2017

 Zverejnili sme Témy písomných prác Geografickej olympiády kat. A a B na školský rok 2017/2018.


PRIHLASOVANIE NA CK GO, KAT. E

2. 5. 2017

 Spustili sme prihlasovanie sa na celoštátne kolo Geografickej olympiády, kat. E.


OCENENIA MEDAILAMI SV. GORAZDA

14. 4. 2017

 Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Peter Plavčan ocenil troch predsedov celoštátnych odborných komisií predmetových olympiád a postupových súťaží Veľkými medailami sv. Gorazda.


Partneri

 
Vyhlasovateľ predmetových olympiád a postupových súťaží v SR
- Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ( www.minedu.sk )

Predmetové olympiády a postupové súťaže podporili:
- Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta ( www.fns.uniba.sk )
- Zväz chemického a farmaceutického priemyslu SR ( www.zchfp.sk )  
- Slovnaft ( www.slovnaft.sk
- Dr. Oetker ( www.oetker.sk )
- Literárny fond ( www.litfond.sk )  

viac...

Registrácia
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov