IUVENTA / Olympiády / Novinky OLYMPIÁDY

Novinky OLYMPIÁDY


PRIHLASOVANIE NA CK BIO

22. 3. 2017

 Spustili sme prihlasovanie sa na celoštátne kolá Biologickej olympiády (teoreticko-praktická časť a projektová časť).


PRIHLÁŠKOVÁ LISTINA NA CK PYTAGORIÁDY

21. 3. 2017

 Aktualizovali sme prihláškovú listinu na celoštátne kolo Pytagoriády.


PRIHLASOVANIE NA CK MO

15. 3. 2017

 Spustili sme prihlasovanie sa na celoštátne kolo Matematickej olympiády.


PRIHLASOVANIE NA CK ORJ A CK OFJ

15. 3. 2017

 Spustili sme prihlasovanie sa na celoštátne kolá Olympiády v ruskom jazyku a celoštátne kolo Olympiády vo francúzskom jazyku.


PRIHLASOVANIE NA CK OI

10. 3. 2017

 Spustili sme prihlasovanie sa na celoštátne kolo Olympiády v informatike.


PRIHLASOVANIE NA CK OĽP

7. 3. 2017

 Spustili sme prihlasovanie sa na celoštátne kolo Olympiády ľudských práv.


PRIHLASOVANIE NA CK OŠJ

27. 2. 2017

 Spustili sme prihlasovanie sa na celoštátne kolo Olympiády v španielskom jazyku.


PRIHLASOVANIE NA CK OSJL

27. 2. 2017

 Spustili sme prihlasovanie sa na celoštátne kolo Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry.


PRIHLASOVANIE NA CK ONJ

27. 2. 2017

 Spustili sme prihlasovanie sa na celoštátne kolo Olympiády v nemeckom jazyku.


PRIHLASOVANIE NA CK CHO

16. 2. 2017

 Spustili sme prihlasovanie sa na celoštátne kolo Chemickej olympiády.


Partneri

 
Vyhlasovateľ predmetových olympiád a postupových súťaží v SR
- Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ( www.minedu.sk )

Predmetové olympiády a postupové súťaže podporili:
- Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta ( www.fns.uniba.sk )
- Zväz chemického a farmaceutického priemyslu SR ( www.zchfp.sk )  
- Slovnaft ( www.slovnaft.sk
- Dr. Oetker ( www.oetker.sk )
- Literárny fond ( www.litfond.sk )  

viac...

Registrácia
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov