IUVENTA / Olympiády / Novinky OLYMPIÁDY / DELEGÁCIU OLYMPIÁDY ĽUDSKÝCH PRÁV PRIJAL PREZIDENT SLOVENSKEJ REPUBLIKY, PÁN ANDREJ KISKA

DELEGÁCIU OLYMPIÁDY ĽUDSKÝCH PRÁV PRIJAL PREZIDENT SLOVENSKEJ REPUBLIKY, PÁN ANDREJ KISKA

15. 5. 2018

Prezident Slovenskej republiky, pán Andrej Kiska, v krátkom video-príhovore na celoštátnom kole jubilejného 20. ročníka Olympiády ľudských práv pozval na spoločné stretnutie finálovú dvanástku súťažiacich. Toto stretnutie prebehlo dňa 10. mája 2018 v Prezidentskom paláci v Bratislave za účasti dvanástich finalistov a komisie. Príležitosť stretnúť sa s hlavou štátu bola výnimočná pre všetkých, ktorí podobnú skúsenosť doteraz nemali. Veľmi nás potešila aj účasť zakladateľov súťaže: PhDr. Viliama Dolníka a prof. PhDr. Miroslava Kusého, CSc. Po úvodnom prejave pani predsedníčky PhDr. Dagmar Hornej, PhD., pán prezident privítal celú delegáciu a vyjadril radosť z práce a nadšenia každého zo zúčastnených. S každým z dvanástich finalistov absolvoval krátky rozhovor, v ktorom sa zaujímal o súťažné otázky a odpovede. Pani Horná následne pánovi prezidentovi predstavila krajských predsedov komisií OĽP. Za priateľské stretnutie pánovi prezidentovi ďakujeme a rovnako sme vďační za ústretovosť pána prezidenta a pozornosť venovanú Olympiáde ľudských práv!

 5y7a8855  5y7a8874

5y7a8848

autor: BKN

foto:  Marian Garaj  

späť na Novinky

Partneri

 
Vyhlasovateľ predmetových olympiád a postupových súťaží v SR
- Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ( www.minedu.sk )

Predmetové olympiády a postupové súťaže podporili:
- Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta ( www.fns.uniba.sk )
- Zväz chemického a farmaceutického priemyslu SR ( www.zchfp.sk )  
- Slovnaft ( www.slovnaft.sk
- Dr. Oetker ( www.oetker.sk )
- Literárny fond ( www.litfond.sk )  

viac...

Registrácia

banner-psm 
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov