IUVENTA / Olympiády / Novinky OLYMPIÁDY / DOMÁCE KOLÁ PREDMETOVÝCH OLYMPIÁD A ICH DÔLEŽITOSŤ

DOMÁCE KOLÁ PREDMETOVÝCH OLYMPIÁD A ICH DÔLEŽITOSŤ

16. 12. 2017

DOMÁCE KOLÁ PREDMETOVÝCH OLYMPIÁD A ICH DÔLEŽITOSŤ

Predmetové olympiády a postupové súťaže sú síce už v plnom prúde, avšak žiaci a študenti základných a stredných škôl majú stále šancu prihlásiť sa do domácich kôl Fyzikálnej olympiády a Chemickej olympiády. V čom spočíva význam domácich kôl?


Na úvod považujeme za potrebné opäť pripomenúť, že olympiády nie sú len súťažou, ale najmä vzdelávacími aktivitami pre nadaných žiakov základných a stredných škôl. Súťažiacim sa ponúkajú na riešenie problémy, ktoré presahujú rozsah látky vyučovanej v škole. Preto sú predmetové olympiády napríklad z fyziky a chémie určené najmä pre žiakov, ktorí majú chuť a chcú urobiť niečo navyše.

Domáce kolo je povinnou jazdou

Pointa domácich kôl predmetových olympiád spočíva v tom, že sa nimi v každej kategórii začína ročník Fyzikálnej, Chemickej, Matematickej olympiády či Olympiády v informatike. Úspešná účasť v domácom kole je podmienkou postupu do vyšších súťažných kôl, čo znamená, že ak chce žiak súťažiť, musí absolvovať domáce (prípravné) kolo. „Domáce kolo má študijný charakter. Žiak sa oboznámi s problémami, ktoré sú v jeho vekovej kategórii relatívne náročné. Úlohy domáceho kola má žiak riešiť samostatne alebo s pomocou. Dôležité je, aby problematiku a metodiku riešenia pochopil a bol schopný ju tvorivo aplikovať. O svojej práci odovzdáva žiak referát, ktorý obsahuje riešenie zadaného problému,” objasňuje význam domáceho kola predseda Slovenskej komisie Fyzikálnej olympiády profesor Ivo Čáp.


Predseda Fyzikálnej olympiády dodáva, že hlavný význam domáceho kola spočíva v cielenom štúdiu zadanej problematiky. „Keby nemali žiaci prípravu v domácom kole, museli by sme do súťažných kôl zaraďovať iba veľmi jednoduché úlohy, aké riešia bežne v škole, a to by nebolo pre nadaných žiakov motivačné,” vysvetľuje Ivo Čáp.

Systém, ktorý postupne rozvíja talent žiakov

Postavenie domáceho kola v štruktúre Fyzikálnej a Chemickej olympiády je veľmi dôležité, pretože ide o prvú fázu a zároveň nevyhnutnú podmienku pre účasť vo vyšších kolách. „Domáce kolo je východiskom pre ďalšie kolá. Jeho zvládnutie je predpokladom ďalšieho úspešného riešenia nasledujúcich kôl,” dodáva Helena Vicenová, vedúca autorského kolektívu Chemickej olympiády pre základné školy.


Celý systém predmetových olympiád postupne rozvíja talent žiakov a smeruje k finále, ktorým je účasť tých najlepších na medzinárodnej olympiáde. „Keby nebolo domáceho kola a ďalších pridaných aktivít, ako sú sústredenia a korešpondenčné semináre, nemali by naši študenti šancu dôstojne obstáť v medzinárodnej konkurencii,” pripomína predseda Fyzikálnej olympiády.


Okrem Fyzikálnej a Chemickej olympiády majú domáce kolá aj Matematická olympiáda a Olympiáda v informatike. Zapojiť sa do nich je však možné až v budúcom školskom roku s výnimkou Matematickej olympiády kategórií B a C.


V súčasnosti ešte stále prebiehajú domáce kolá niektorých kategórií Fyzikálnej a Chemickej olympiády. Z domácich kôl máme pred sebou ešte:


Fyzikálna olympiáda – 59. ročník

Kategória A

do 26.1.2018

Kategórie B, C, D

do 13.4.2018

Kategória E

do 16.2.2018

Kategória F

do 16.2.2018

Kategória G

do 27.4.2018Chemická olympiáda – 54. ročník

Kategória B

do 16.2.2018

Kategória C

do 6.4.2018

Kategória D

do 30.1.2018

Súťažné úlohy Chemickej olympiády v školskom roku 2017/2018


Súťažné úlohy Fyzikálnej olympiády v školskom roku 2017/2018späť na Novinky

Partneri

 
Vyhlasovateľ predmetových olympiád a postupových súťaží v SR
- Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ( www.minedu.sk )

Predmetové olympiády a postupové súťaže podporili:
- Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta ( www.fns.uniba.sk )
- Zväz chemického a farmaceutického priemyslu SR ( www.zchfp.sk )  
- Slovnaft ( www.slovnaft.sk
- Dr. Oetker ( www.oetker.sk )
- Literárny fond ( www.litfond.sk )  

viac...

Registrácia

banner-psm 
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov