IUVENTA / Olympiády / Novinky OLYMPIÁDY / Garanti tém pre úvahy XXII. ročníka Olympiády ľudských práv rozhodli!

Garanti tém pre úvahy XXII. ročníka Olympiády ľudských práv rozhodli!

7. 5. 2020

Olympiáda ľudských práv síce začiatkom apríla z dôvodu šírenia koronavírusu nezažila tradičné celoštátne kolo plánované v Omšení, no postupujúci súťažiaci sa môžu tešiť z cien, ktoré získali najlepšie úvahy na témy vyhlásené garantmi súťaže. Z piatich vyhlásených tém si súťažiaci vybrali práve jednu a na ňu napísali súťažnú úvahu. Tá bola jednak hodnotená vyhlasovateľom témy (garantom) a následne ju súťažiaci obhajuje priamo na celoštátnom kole Olympiády ľudských práv.

ck olp 21 

ilustračná foto: Víťazi celoštátneho kola OĽP, Omšenie, 2019

Výsledky hodnotenia úvah nám poskytla dlhoročná predsedníčka Celoštátnej komisie Olympiády ľudských práv, PhDr. Dagmar Horná, PhD., ktorá i v tomto období neúnavne hľadá možnosti pre realizáciu celoštátneho kola.

Téma 1 – Garant Informačná služba OSN (UNIS Vienna): Pri príležitosti osláv 75. výročia založenia v roku 2020 spustila OSN najväčšiu globálnu debatu v histórii, s cieľom zozbierať názory a predstavy z celého sveta o tom, ako posilnená medzinárodná spolupráca môže pomôcť vybudovať lepší svet. Aký je váš pohľad na formovanie našej budúcnosti? Akú budúcnosť chcete vytvoriť? Sme na dobrej ceste? Čo musíme urobiť, aby sme sa na ňu dostali?

1. miesto Thomas Philip HEYES, Gymnázium sv. Františka z Assisi, Žilina;

2. miesto Andrej BEŇAČKA, Gymnázium P. de Coubertina, Piešťany

3. miesto Marek JANIGA, Cirkevné gymnázium A. Radlinského, Dolný Kubín

Téma 2 – Garant Kancelária Európskeho parlamentu na Slovensku: Aké nástroje má Európsky parlament a ďalšie inštitúcie Európskej únie ak sa zistí, že tretia krajina, s ktorou sú uzavreté dôležité obchodné zmluvy, porušuje ľudské práva?

1. miesto Barbora POPOVIČOVÁ, Gymnázium M. R. Štefánika, Šamorín

2. miesto Juraj HALO, Súkromná škola umeleckého priemyslu, Gagarinova 13, Topoľčany

Téma 3 – Garant Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku: Potrebuje Európska únia 21. storočia nové členské krajiny? Prečo proces rozširovania v súčasnosti viazne a čo je nevyhnutné na jeho odblokovanie?

1. miesto – 2x

Tomáš ČOREJ, Gymnázium J. A. Raymana, Prešov

Kristián KAJANOVIĆ, Gymnázium, Bernolákova 37, Šurany

2. miesto – 2x

Tomáš TEREŠČÁK, Gymnázium A. Bernoláka, Senec

Filip PRÁŠIL, Gymnázium, Bilíkova 24, Bratislava

3. miesto – 2x

Zuzana PLHÁKOVÁ, Gymnázium, Golianova 68, Nitra

Hubert KOWAL, Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium, Skalická 1, Bratislava
 

Téma 4 – Garant Verejná ochrankyňa práv: Ako klimatická kríza ohrozuje ľudské práva a slobody a ako tomu môžeme čeliť?

1. miesto Miroslava FEKETEOVÁ, Gymnázium, Šrobárova 1, Košice

2. miesto Vladimír PRNO, Spojená škola de La Salle, Bratislava

3. miesto Margaréta HRADŇANSKÁ, Gymnázium, Školská 8, Považská Bystrica

Téma 5 – Garant UNESCO Chair for Human Rights Education na Univerzite Komenského v Bratislave: Osobné údaje sa stali cennou komoditou, ktorú technologické spoločnosti premieňajú na zisk, na úkor našej schopnosti sebaurčenia a osobnej autonómie.

1. miesto Laura FEDOROVÁ, Stredná športová škola J. Herdu, Trnava

2. miesto Lucia CAGALOVÁ, Obchodná akadémia, Inovecká 24, Topoľčany

3. miesto Tomi AJJÚB, Gymnázium M. R. Štefánika, Košice

Všetky úvahy hodnotila aj Bratislavská medzinárodná škola liberálnych štúdií, ktorá víťazovi ponúkla o.i. štipendium na škole.

1. miesto Radana MONIŠOVÁ, SSOŠ podnikania, Nám. mládeže 17, Zvolen

2. miesto Laura FEDOROVÁ, Stredná športová škola J. Herdu, Trnava

3. miesto Miroslava FEKETEOVÁ, Gymnázium, Šrobárova 1, Košice

Úspešným pisateľom úvah srdečne blahoželáme!

 

Autor: Barbora Knaperková, Odbor predmetových olympiád a postupových súťaží IUVENTA

Foto: archív, IUVENTA

späť na Novinky

Partneri

 
Vyhlasovateľ predmetových olympiád a postupových súťaží v SR
- Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ( www.minedu.sk )

Predmetové olympiády a postupové súťaže podporili:
- Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta ( www.fns.uniba.sk )
- Zväz chemického a farmaceutického priemyslu SR ( www.zchfp.sk )  
- Slovnaft ( www.slovnaft.sk
- Dr. Oetker ( www.oetker.sk )
- Literárny fond ( www.litfond.sk )  

viac...

Registrácia

banner-psm 
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov