IUVENTA / Olympiády / Novinky OLYMPIÁDY / INFORMATICI SI PRINIESLI Z MEDZINÁRODNEJ INFORMATICKEJ OLYMPIÁDY 2 BRONZOVÉ MEDAILY

INFORMATICI SI PRINIESLI Z MEDZINÁRODNEJ INFORMATICKEJ OLYMPIÁDY 2 BRONZOVÉ MEDAILY

9. 8. 2017


V dňoch 28. 7. – 4. 8. 2017 sa uskutočnil 29. ročník Medzinárodnej olympiády v informatike v Teheráne, Irán.    

Toho roku sa súťaže zúčastnilo vyše 300 žiakov z 84 krajín. Hlavným cieľom súťaže je najmä podpora záujmu študentov o IT a rozvíjanie

etablovania IT v školských kurikulách. Naša delegácia si v silnej medzinárodnej konkurencii vybojovala zisk 2 bronzových medailí. Najlepšie

umiestnenie zo slovenskej delegácie získal Peter Ralbovský, ktorý sa umiestnil na výslednom 84. mieste.  

 

Nasledujúci jubilejný 30. ročník Medzinárodnej informatickej olympiády sa uskutoční v Japonsku.


Zoznam dospelých účastníkov:

Mgr. Michal Anderle, FMFI Univerzita Komenského, Mlynská dolina, Bratislava  – vedúci delegácie

RNDr. Michal Forišek, PhD., FMFI, Univerzita Komenského, Mlynská dolina, Bratislava

Eduard Batmendijn, FMFI Univerzita Komenského, Mlynská dolina, Bratislava 


Zoznam súťažiacich:

Peter Ralbovský, Spojená škola, Novohradská, Bratislava – bronzová medaila  

Paulína Smolárová – Škola pre mim. nadané deti, Teplická, Bratislava – bronzová medaila   

Michal Sládeček, Gymnázium, Varšavská cesta, Žilina

Alan Marko, Gymnázium, M. R. Štefánika 16, Nové Zámky


späť na Novinky

Partneri

 
Vyhlasovateľ predmetových olympiád a postupových súťaží v SR
- Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ( www.minedu.sk )

Predmetové olympiády a postupové súťaže podporili:
- Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta ( www.fns.uniba.sk )
- Zväz chemického a farmaceutického priemyslu SR ( www.zchfp.sk )  
- Slovnaft ( www.slovnaft.sk
- Dr. Oetker ( www.oetker.sk )
- Literárny fond ( www.litfond.sk )  

viac...

Registrácia

banner-psm 
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov