IUVENTA / Olympiády / Novinky OLYMPIÁDY / IUVENTA & LingvaFest‘2019

IUVENTA & LingvaFest‘2019

25. 10. 2019

IUVENTA & LingvaFest‘2019

IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže bola aj tento rok partnerom medzinárodného festivalu jazykov LingvaFestu, ktorý v dňoch 26. – 27. septembra 2019 priniesol pestrú ponuku prednášok, workshopov, kultúrneho programu a vystavovateľov.

Pracovníci Odboru predmetových olympiád a postupových súťaží si nenechali ujsť príležitosť propagovať olympiády v cudzích jazykoch i v rodnej slovenčine prostredníctvom zaujímavej prednášky a interaktívneho stánku. Na prednáške PhDr. Heleny Hanuljakovej - predsedníčky Celoštátnej odbornej komisie Olympiády v nemeckom jazyku a Mgr. Vladimíry Kosorinskej - tajomníčky štyroch celoštátnych odborných komisií jazykových olympiád (konkrétne vo francúzskom, nemeckom, ruskom a španielskom jazyku), sa záujemcovia dozvedeli viac o fungovaní olympiád na Slovensku, o tom, ako sa môžu zapojiť do súťaží, kde nájdu potrebné informácie a študijné materiály. Veľmi dôležitou časťou bola téma motivácie k učeniu sa cudzích jazykov, prínos zapájania sa žiakov do súťaží či možnosti štipendijných pobytov prostredníctvom olympiád.   

Milým prekvapením pre organizátorov LingvaFestu bola účasť záujemcov zo všetkých kútov Slovenska, ako napr. Dolný Kubín, Trenčín či Košice. Záujem o aktivity našej organizácie z radov žiakov základných a stredných škôl, ako i z radov dospelých, bol naozaj veľký. Mnohí žiaci prezradili, že sa do olympiád v cudzích jazykoch pravidelne zapájajú, vedeli tiež vymenovať ďalšie predmetové olympiády, ktoré sa na ich školách organizujú, čo nás úprimne potešilo. Všetci mali príležitosť zapojiť sa do plnenia rôznych tematických úloh zábavnou formou, čím si obohatili vedomosti a zároveň mali možnosť získať ceny priamo v stánku IUVENTY i od hlavného organizátora podujatia. V ankete žiaci potvrdili, že olympiády v cudzích jazykoch sú vítané, prostredníctvom súťaží a prípravy na ne naberajú nové vedomosti, skúsenosti, overujú si svoje schopnosti, prekonávajú svoje limity, ale tiež spoznávajú nových ľudí, kamarátov a vzájomne sa inšpirujú. Sú aj takí, ktorých učenie sa cudzích jazykov natoľko nadchne, že sa rozhodnú stať polyglotmi.

V aktuálnom školskom roku oslávia všetky olympiády v cudzích jazykoch okrúhle výročie:

Olympiáda v ruskom jazyku - 50. výročie,

Olympiáda v anglickom jazyku – 30. výročie

Olympiáda v nemeckom jazyku – 30. výročie

Olympiáda vo francúzskom jazyku – 30. výročie

Olympiáda v španielskom jazyku – 30. výročie


Milí žiaci i učitelia, máte sa na čo tešiť!

Viac informácií o jednotlivých olympiádach nájdete na stránke www.olympiady.sk

Viac informácií z podujatia na stránke www.lingvafest.sk.

lingvafest 1

lingvafest 2

lingvafest herečky 5

lingvafest 3
späť na Novinky

Partneri

 
Vyhlasovateľ predmetových olympiád a postupových súťaží v SR
- Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ( www.minedu.sk )

Predmetové olympiády a postupové súťaže podporili:
- Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta ( www.fns.uniba.sk )
- Zväz chemického a farmaceutického priemyslu SR ( www.zchfp.sk )  
- Slovnaft ( www.slovnaft.sk
- Dr. Oetker ( www.oetker.sk )
- Literárny fond ( www.litfond.sk )  

viac...

Registrácia

banner-psm 
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov