IUVENTA / Olympiády / Novinky OLYMPIÁDY / KONFERENCIA "VÝCHOVA K ŽIVOTU" PONÚKNE AJ INFORMÁCIE O SLOVENSKÝCH OLYMPIÁDACH

KONFERENCIA "VÝCHOVA K ŽIVOTU" PONÚKNE AJ INFORMÁCIE O SLOVENSKÝCH OLYMPIÁDACH

15. 2. 2018

KonferenciaVýchova k životu“ je najväčšia interaktívna česko-slovenská konferencia o výchove a vzdelávaní detí a ich rodičov. Jej poslaním je vytvorenie priestoru, kde sa relevantné informácie o výchove a vzdelávaní dostanú k rodičom a učiteľom základných a materských škôl. Podujatie sa bude konať 3.- 4. marca 2018 v Brne pod záštitou mesta. V rámci programu sa predstaví aj IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže, ktorá prostredníctvom Romana Lehotského a Barbory Knaperkovej predstaví olympiády formou prezentácie, infostánku a účasti na diskusiách. Odborní pracovníci IUVENTY pomôžu účastníkom s výberom vhodnej súťaže, poradia ako sa do nej zapojiť, poskytnú ukážky súťažných úloh, publikácií, dôležité kontakty, termíny súťaží, ukážky medailí a diplomov.

Prihlášku na konferenciu je možné si podať na web stránke www.vychovakzivotu.com, kde nájdete podrobné informácie o mieste a čase konania, programe, lektoroch, témach workshopov a prednášok.

Tešíme sa na Vašu účasť.

späť na Novinky

Partneri

 
Vyhlasovateľ predmetových olympiád a postupových súťaží v SR
- Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ( www.minedu.sk )

Predmetové olympiády a postupové súťaže podporili:
- Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta ( www.fns.uniba.sk )
- Zväz chemického a farmaceutického priemyslu SR ( www.zchfp.sk )  
- Slovnaft ( www.slovnaft.sk
- Dr. Oetker ( www.oetker.sk )
- Literárny fond ( www.litfond.sk )  

viac...

Registrácia

banner-psm 
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov